• slide
  • slide
  • slide
  • slide

Pozitia membrilor comunitatii academice a Facultatii de Istorie - Universitatea din Bucuresti

in legatura cu planurile-cadru pentru invatamantul gimnazial


Comunitatea academică a Facultății de Istorie din cadrul Universității din București urmărește cu interes dezbaterile generate de cele trei proiecte de planuri-cadru pentru învățământul gimnazial propuse de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și Institutul de Științe ale Educației.

Din analiza materialelor prezentate spre dezbatere se observă că, din păcate, în toate cele trei proiecte de plan-cadru, Ariei curriculare III (”Om și societate”) îi sunt repartizate mai puţin de 20% din totalul de ore. Această sub-reprezentare vine în directă contradicţie cu scopurile educaţiei prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale, în care integrarea socială şi formarea unei concepţii de viaţă bazate pe valorile umaniste sunt considerate esenţiale. De aceea, credem că o creştere a numărului de ore repartizate acestei arii curriculare ar putea asigura atingerea obiectivelor educative prevăzute în Lege. Prin urmare, apreciem că ariei curriculare „Om şi societate” ar trebui să-i revină minim 5-6 ore în clasele a V-a, a VI-a, a VII-a şi 6-7 ore în clasa a VIII-a. Plecând de la această modificare, propunem ca disciplinei Istorie să-i fie alocate 2 ore pe săptămână, de la clasa a V-a până la clasa a VIII-a.

În acest moment, disciplina Istorie dispune de o singură oră pe săptămână în învățământul gimnazial, iar propunerile înaintate spre dezbatere nu rezolvă nevoia de formare asigurată de această disciplină. Dezechilibrul creat, spre exemplu, de alocarea pentru disciplina Istorie a câte 2 ore la clasele a V-a și a VIII-a și de câte 1 oră la clasele a VI-a și a VII-a în proiectul 3 elimină ideea de coerență pe verticală a învățării, ceea ce ar trebui să constituie un principiu de bază al acestor planuri-cadru. De asemenea, aceste propuneri creează discrepanțe între numărul de ore alocate și programa școlară, respectiv manuale, care au fost gândite pentru 2 ore pe săptămână, influențând în mod negativ calitatea actului didactic.

De aceea, considerăm ca un demers necesar alocarea de 2 ore pe săptămână disciplinei Istorie, în baza următoarelor argumente:

  • creșterea numărului disciplinelor studiate în gimnaziu de către elevi a fragmentat cunoașterea și nu permite o sistematizare și continuitate în învățare. Un număr mai mic de discipline și un set mai larg de conținuturi și competențe ar putea asigura necesara transdisciplinaritate;
  • programa şcolară trebuie să respecte şi să ducă la îndeplinire scopurile educaţiei, evidenţiate în Legea Educației Naționale la articolul 4 astfel: "b) integrarea socială și participarea cetățenească activă în societate; (...) d) formarea unei concepții de viață, bazate pe valorile umaniste și științifice, pe cultura națională și universală și pe stimularea dialogului intercultural; e) educarea în spiritul demnității, toleranței și respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; f) cultivarea sensibilității față de problematica umană, față de valorile moral-civice și a respectului pentru natură și mediul înconjurător natural, social și cultural";
  • disciplina Istorie asigură formarea de competențe mai largi din domeniile social și cultural și permite elevilor înțelegerea și asumarea identității locale, regionale, naționale sau universale pentru o mai bună comunicare interculturală, pentru înțelegerea contextului geo-politic actual, așadar pentru un proces de învățare integrată a elevilor;
  • Istoria asigură un cadru informațional și conceptual care permite elevilor să aibă o perspectivă diacronică asupra omului şi societăţii;
  • cunoaşterea istorică este esenţială în definirea identităţii elevilor, printr-o asumare armonioasă a identităţii locale sau regionale, a celei naţionale şi a celei europene.
  • într-o societate contemporană în care tensiunile inter-culturale sunt tot mai prezente, cunoaşterea istoriei diverselor grupuri culturale constituie una din premisele absolut necesare dialogului.

Considerăm că regândirea atentă a structurii planului de învăţământ gimnazial poate evita consecinţele nefavorabile pe termen lung ale unei programe şcolare care nu corespunde cerinţelor educaţionale contemporane. Introducerea a două ore de istorie la ciclul gimnazial ar fi, în această perspectivă, una dintre deciziile luate în favoarea elevului.

Mesajul Decanului

A fi student la Facultatea de Istorie a Universității din București înseamnă în primul rând a face parte dintr-o comunitate academică tot mai dinamică în ultimii ani, în ciuda vârstei venerabile împlinită de studiile istorice, ce se predau încă de la începuturile universității bucureștene. În oferta de cursuri a Facultății de Litere și Filosofie, înființată în 1864, se regăseau istoria universală antică, istoria universală medie și modernă precum și istoria românilor ori arheologia, reprezentate strălucit de-a lungul timpului de profesori precum N. Iorga, Vasile Pârvan, Gh. Brătianu, Constantin C. Giurescu, Ion Nestor, Emil Condurachi sau Mihai Berza.

Spiritul deceniilor trecute şi tradiţia sunt vizibile şi în instituţia modernă de astăzi şi obligă la păstrarea unei înalt standard academic pe care îl veți regăsi atât la profesorii alături de care veți studia, cât și la studenții facultății.

A studia istoria înseamnă a avea șansa specială de a păși în lumea trecutului, nu doar de a călători prin vremuri apuse, ci de a diseca și analiza critic evenimentele și procesele istorice, de a le înțelege evoluția și modul de acțiune. Studiind istoria veți deveni posesorii unei chei pentru a descuia atât porțile înțelegerii trecutului, cât și ale prezentului și de ce nu și ale viitorului. De la șantiere arheologice, la arhive, muzee și biblioteci veți avea șansa să lucrați cu profesioniști în domeniu, într-o atmosferă de colegialitate, respect și libertate intelectuală. Documente, artefacte, filme, materiale video vă vor ghida în universul Istoriei.

Închei cu îndemnul adresat tuturor studenților și viitorilor studenți la Istorie: fiți curioși, fiți harnici, fiți îndrăzneți! Bucurați-vă de multiplele posibilități de cunoaștere pe care vi le oferă cursurile, seminariile, stagiile practice precum și alte activități extracurriculare!

Bine ați venit în lumea Istoriei!

Decan interimar

Conf. univ. dr. Florentina Nitu
”Istoria, așa cum o vedem noi, este frumoasă tocmai pentru că mereu dă o șansă prezentului. Din acest motiv, în acești ani din fața voastră veți întâlni fragmente notabile din povestea trecutului nostru, dar și analize ale actualității internaționale de azi. Pentru că Istoria zilei de mâine începe mereu de fapt, în dimineața zilei de ieri. Pentru că breaking news-urile de azi au cu toate o rădăcină, cândva în Istoria noastră.”

prof. univ. Adrian Cioroianu”Am ajuns student la Istorie din întâmplare. Spre deosebire de cei mai mulți dintre colegii mei pe care îi invidiam pentru că știau deja ce drum vor să urmeze, eu mă aflam la răscruce fără să știu încotro să o apuc. Așa că am ales Facultatea de Istorie, gândindu-mă că astfel voi mai putea zăbovi o vreme printre povești și cărți. Astfel, fără să-mi dau seama, am căzut în mrejele istoriei. Căutând un refugiu și refuzând să aleg, mi-am descoperit calea.

Dacă nu știi încotro să o iei, poate zăbovești puțin alături de mine. Știu o grămadă de povești, putem citi împreună cărți frumoase și, dacă vrei, îți pot prezenta câțiva profesori fermecători.”

lect. univ. Marian Coman

”Istoria a făcut întotdeauna parte din viața mea. Am crescut în arhive, unde tatăl meu a lucrat peste trei decenii cu imaginea dosarelor din depozite și cu mirosul special al hrisoavelor.

La Facultatea de Istorie m-am înscris când am realizat că mi-aș dori ca toată viața să stau în preajma documentelor, să le aflu secretele și să mă las purtată de poveștile din ele. Am aflat însă în anii de studenție că nu este de ajuns doar să le citești, ci trebuie să comunici cu documentele, să le înțelegi, să le privești din toate unghiurile.

Așadar, dacă vrei să dialoghezi cu trecutul, Facultatea de Istorie este locul unde poți afla secretul călătoriei în timp.”

lect. univ. Silvana Rachieru

”La început au fost insectele. Insectele și comportamentele lor sociale. Apoi au apărut Isaac Asimov, Konrad Lorenz și curiozitatea pentru studiul ideilor și comportamentelor umane. Între timp m-am îndrăgostit fără speranță de Andrzej Wajda, Ingmar Bergman, Nikita Mihalov și de o sală de cinematograf. Dar călătoriile mele spirituale și literare, se completau cu filozofia lui Yukio Mishima în oglindirile unui Templu de Aur. Și atunci, unde puteam să parcurg mai bine drumul în timp și prin timp, precum Lucy, eroina lui Luc Besson, decât la Facultatea de Istorie. Pentru că prin istorie putem fi oriunde și orice.”

prof. univ. Mirela Murgescu