Cazare

Cazare 2022-2023

ETAPA II

ETAPA I

Cazare 2021-2022
Etapa III

Studenții care solicită loc de cazare în Etapa a III-a vor completa formularul de cazare, online, în perioada 11.10.2021 – 12.10.2020.

Formularul de cazare poate fi accesat aici.

Locurile de cazare disponibile pentru etapa a III- a sunt:

 • Cămin A 1 Grozăvești- 10 locuri
 • Cămin A Grozăvești- 23 locuri
 • Cămin C Grozăvești- 26 locuri
 • Cămin D Grozăvești- 13 locuri
 • Cămin Fundeni- 34 locuri
 • Cămin Mihail Kogălniceanu A – 11 locuri
 • Cămin Mihail Kogălniceanu B – 23 locuri
 • Cămin Theodor Pallady 2- 10 locuri
 • Cămin Poligrafie- 55 locuri
 • Cămin Stoian Militaru- 3 locuri
 • Cămine Măgurele- 20 locuri

Comisia Centrală de cazare redistribuie în etapa a III-a locurile rămase disponibile ținând cont de toate criteriile din etapele anterioare.

La etapa a III-a de cazare pot participa studenții care nu au primit loc în etapele anterioare, inclusiv cei care desfășoară exclusiv activități educaționale online, precum și cei care au primit loc, dar vor să îl schimbe, indiferent dacă s-au cazat sau nu.

Căminele studenţeşti sunt unităţi aflate în proprietatea, administrarea şi/sau folosinţa Universităţii din Bucureşti care asigură condiţii de viaţă, de odihnă şi de studiu pentru studenţii îndreptățiți de a beneficia de cazare în cămine , pe durata deținerii de către aceștia a calității de studenți ai Universității din București.


Subvenție de cazare pentru studenții care nu au ocupat un loc în căminele UB, anul universitar 2021 – 2022

Universitatea din București vine în sprijinul studenților care nu au ocupat un loc în căminele proprii și se vor caza pe cont propriu, prin oferirea unei subvenții individuale de cazare. Valoarea subvenției individuale de sprijin pentru cazare, pentru anul universitar 2021-2022, este de aproximativ 1.400 lei.

Conform OUG 73/2004, studenţii din învăţământul universitar de stat, cursuri de zi, pe locuri finanţate de la bugetul de stat, care locuiesc în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ superior de stat, pot primi lunar o subvenţie individuală de sprijin pentru cazare în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru cazare. Potrivit legislației în vigoare, cuantumul maxim al subvenției este echivalent cu valoarea alocației de cazare în cămine.

Condițiile de eligibilitate pentru a beneficia de subvenția individuală sunt următoarele:

 1. să fie studenți bugetați;
 2. să fi depus cerere de cazare și să nu fi primit cazare în căminul studențesc;
 1. nu au domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care se află instituţia de învăţământ superior la care studiază;
 2. provin din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depăşesc salariul minim brut pe economie;
 3. au vârsta de până la 29 de ani;
 4. optează pentru subvenţie şi nu au primit sau nu au solicitat un loc de cazare în căminele studenţeşti ale instituţiei de învăţământ superior în care frecventează cursurile.

Solicitanţii pentru subvenţia individuală de sprijin pentru cazare vor depune dosarele cu acte prin care se confirmă veniturile proprii ale acestora și ale persoanelor în grija cărora se află, copie CI, adeverință eliberată de facultate din care să rezulte că studentul este bugetat, copie contract de închiriere vizat de Administraţia Finanţelor Publice. Acestea se depun la adresa cazare@rectorat.unibuc.ro până la data de 20 octombrie 2021.

Subvenția nu se acordă pe perioadele de vacanţă.

Mai multe detalii găsiți aici:

Subvenție de cazare pentru studenții care nu au ocupat un loc în căminele UB, anul universitar 2021 – 2022


Redistribuire locuri cazare – Etapa a II-a


În data de 05.10.2021 Comisia de cazare a Facultății de Istorie s-a întrunit pentru redistribuirea locurilor de cazare alocate de către Universitatea din București în cea de-a doua etapă.
Comisia a verificat 84 de solicitări, dintre care au putut fi soluționate 5, acesta fiind numărul locurilor distribuite facultății în urma confirmărilor din prima etapă. (2 locuri vaccinați Fundeni, 1 loc nevaccinat Poligrafie, 2 locuri nevaccinați Grozăvești C).
Tabelul cu beneficiarii celor 5 locuri se poate regăsi atașat postări!

NB! Cei care nu au putut primi loc nici în această etapă sunt rugați să urmărească site-ul Universității din București, pentru a afla informații despre cea de-a treia etapă de cazare: https://unibuc.ro/student-ub/campus/metodologie-si-reguli-de-cazare/.

Componența Comisiei de cazare:
Conf. Univ. Dr. Florentina Nițu – Președintele Comisiei
Anișoara Mihai – Secretar
Liliana Mițoi – Administrator Șef
Drd. Mateșan (Dobre) Alexandra – Reprezentant Școala Doctorală
Adelina Tudor – Reprezentant Master I
Cristiana Bulgariu – Reprezentant Licență I
Mihai Ochetan – Reprezentant Licență I