Conversie Profesională

Programul de conversie profesională se adresează cadrelor didactice din sistemul de învățământ preuniversitar care doresc să se specializeze într-un alt domeniu decât cel înscris pe diploma de licență.

Planul de învăţământ al programului postuniversitar de conversie profesională cuprinde 4 pachete, conţinând fiecare un număr de module care asigură, în egală măsură, pregătirea de specialitate, ştiinţifică şi didactică a cursanţilor în domeniul istoriei.

Pentru fiecare modul au fost proiectate 5-8 unităţi de învăţare (16 secvenţe de studiu individual), suficient ca profesorul să obţină pe parcursul a patru semestre, competenţele necesare pentru activitatea didactică.

Programul se finalizează prin elaborarea unei lucrări de absolvire. Promovarea examenului de absolvire îi conferă absolventului dreptul de a profesa în noua specialitate.

Conform cu OMECTS 6194 din 13.11. 2012, Art. 9:

Diploma de conversie profesională conferă titularului dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul preuniversitar în concordanţă cu noua specializare;
Definitivarea în învăţământ şi gradele didactice II şi I obţinute deja de către cadrele didactice sunt recunoscute pentru orice specializare dobândită prin finalizarea unui program de conversie profesională;

Plan de învățământ