Relații Internaționale și Istorie Universală

Prin membrii săi, departamentul de Istorie Universală reprezintă un nucleu de cercetare şi de predare deosebit de puternic şi de activ. Departamentul este recunoscut, prin multe subcolective ale ei (Istoriografie şi istoria mentalităţilor, Bizanţ, Imperiul Otoman, Integrare Euro-Atlantică), drept centru de referinţă pentru toate universităţile din ţară. Departamentul şi membrii săi au legături strânse de colaborare cu universităţi europene, ocupă funcţii de conducere în organisme internaţionale. Departamentul are un grup de tinere cadre didactice, cu o pregătire excepţională, toti având titlul de doctor.

Director departament

Lect. Dr. Manuela Dobre

Membri

Profesor emerit

Prof. Dr. Andrei Pippidi