Regulamente

Carta Universității din București

Regulament de organizare si functionare a FIUB

Codul Drepturilor si Obligatiilor Studentului

Raport de autoevaluare 2016-2017

Plan operational 2018

Procedura pentru organizarea activitatilor extracuriculare in FIUB

Procedura – Mobilitati internationale pentru cadrele didactice

Metodologie acordare burse – master

Ghid de finalizare a studiilor – licenta si master