Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei

Departamentul reprezintă în cadrul Universității din București una dintre cele mai îndelungate tradiții de studii istorice , originile sale putând fi retrasate până la cursul de arheologie predat de Alexandru Odobescu în anii 1860-1870. Științele antichității au fost reprezentate de-a lungul unui secol și jumătate în această prestigioasă instituție de învățământ superior de nume mari ale culturii românești: Vasile Pârvan, Grigore Tocilescu, Emil Condurachi, Ioan Nestor, Dionisie Pippidi, Radu Vulpe, Ion Andrieșescu, Zoe Petre, Alexandru Vulpe, Ligia Bârzu, Petre Alexandrescu, Florentina Preda.

Astăzi departamentul include alături de studiul preistoriei, antichității și arheologiei și istoria artei, program fondat la începutul anilor 2000 din dorința de a contribui la formarea complexă a viitorilor cercetători și practicieni din domeniul patrimoniului cultural.

Departamentul are în prezent 17 titulari, 3 profesori emeriți și un număr important de cadre didactice asociate, care oferă o paletă largă de cursuri obligatorii și opționale, precum și ghidaj în primii pași pe care un tânăr îi face în direcția cercetării, publicisticii și practicii profesionale. Oferta didactică și interesele de cercetare ale membrilor departamentului includ:

Științele antichității, preistorie, arheologie:

 • Istoria și Antropologia istorică a antichității: lumea greacă arhaică și clasică, elenismul, civilizația romană
 • Egiptologia: istoria civilizației faraonice, limba egipteană veche, epigrafia și paleografia egipteană, muzeologie epitologică
 • Preistoria și antichitatea României: culturi preistorice pe teritoriul României, arheologia spațiului românesc, civilizația dacică, Dacia romană, romanitatea dunăreană
 • Istoria Orientului și Asiei în antichitate: civilizațiile mesopotamiene, Orientul apropiat, Extremul Orient
 • Arheologia preistorică și protoistorică: paleoliticul, neoliticul, epoca metalelor;
 • Arheologia clasică și medievală: arheologia coloniilor grecești, arheologia romană, arheologia romană târzie, bizantină, medievală, arheologia creștinismului timpuriu, studiul patrimoniului arheologic
 • Teoria și metodologia arheologică; arheologia digitală; desenul arheologic
 • Antropologia fizică
 • Studiul limbilor și scrierilor antice, epigrafii și paleografii: greaca veche, latina, medio-egipteana
 • Antropologia culturală și economică a societăților primare contemporane
 • Arheologia și antropologia alimentară
 • Artele în societățile antice circum-mediteraneene și asiatice
 • Istoria și arheologia militară a societăților preistorice și antice, practicile războinice, violența
 • Religii preistorice și antice

Teoria și metodologia istoriei, alte domenii istoriografice:

 • Istoria istoriografiei universale și românești
 • Istoria culturală
 • Antropologie culturală și etnologie
 • Istoria medievală: studii de gen, imaginar medieval, istoria Bisericii, istoriografie medievală.
 • Istoria mentalităților și a imaginarului
 • Africanistică
 • Analiza mitului și mitologiei

Istoria artei:

 • Istoria artei antice, medievale, renascentiste, moderne și contemporane universale și românești
 • Tendințe contemporane în artele plastice
 • Istoria artelor decorative
 • Curatoriat, management cultural, politici culturale
 • Metodologia istoriei artelor: istoriografia istoriei artei, estetică și filosofia artei
 • Piața de artă, legislația și protecția patrimoniului artistic
 • Artele în istoria civilizațiilor: lumea greco-romană, Europa medievală, civilizația românească tradițională, antichitatea orientală, extremul orient, Africa neagră
 • Istorie și imaginar în artele plastice
 • Tehnicile artelor plastice, conservarea operelor de artă, autentificare și evaluare

Director departament:

Lect.dr. Daniela Zaharia

Membri:

Profesori emeriți

Prof. dr. Gheorghe Vlad Nistor

Prof. dr. Lukacs Antal