Lect. Univ. Dr. Daniela Zaharia

Email: daniela.zaharia@istorie.unibuc.ro

A studiat la Universitatea din București (lincență în 1991, doctorat în 2001), la École Doctorale en Sciences Sociales – Europe Centrale, București (Diplôme d‘Etudes et de Recherches Approfondies, 1995) și la École des Hautes Études en Sciences Sociales din Paris (Diplôme d’Etudes Approfondies, 1996).

Domeniul major de interes este istoria antică a Asiei și Orientului, la care se adaugă analiza mitului, antropologia culturală a antichității, istoria artelor în extremul orient și diplomația publică și culturală. În aceste domenii este autor, editor sau traducător al unor publicații apărute în țară sau în străinătate, între care Mécanismes de la construction identitaire et l’utilité de la différence, Rabat, 2015 (co-ed.); Studii socio-umane, Ed. Univ. din Bcurești, 2018 (co-ed.); Armele Atenei, București, 2012 (co-ed.); Timpul istoriei. Memorie şi patrimoniu, Bucureşti 1996 (co-ed.). În aceleași domenii a pubicat studii de specialitate precum “Le Temps du roi” dans la pensée chinoise aux origines de l’époque impériale” în Time and Culture / Temps et Culture, eds. Lung&al., București, 2017; “Great Reformers: Psychological Analysis Of Their Personality. Justinian, Julius Caesar And Shi Huangdi”, în Procedia –Social and Behavioral Sciences, vol. 140, ELSEVIER, 2013 (co-aut.); «Diplomatic training: Some Experiences form Romania», în European Diplomacy: Regional Cooperation, Lifelong Learning and Diplomatic Training, Zagreb, 2011; « L’usage idéologique de la mythologie de l’espace à l’époque des Han” în L’imaginaire de points cardinaux, Paris, 2005; „Conflicte inter-etnice în Xinjiang”, PolicyBrief, nr. 12, Institutul Diplomatic Român, 2009.

În Facultatea de Istorie susține cursuri generale, opționale și speciale pentru primul ciclu de studii, precum și cursuri în programe de masterat:

  • Istoria antică a Orientului și Asiei: Stat, ideologia puterii, relații interstatale;
  • Istoria antică a Orientului și Asiei: Societăți, religii și artă;
  • Analiza mitului: mit, mitologie, gândire mitică;
  • Arta în Extremul Orient;
  • Arta elitelor extrem-orientale;
  • Ideologia puterii în societățile antice;
  • Război și gândire strategică la originile Chinei imperiale.