Prof. Univ. Dr. Ecaterina Lung

Director al Centrului de Studii Medievale al Universității din București

Membru în comitetul științific al Societății Internaționale de Istorie Culturală (International Society for Cultural History)

Adresa de mail: ecaterina.lung@gmail.com

Studii

-doctorat în anul 2000, Universitatea din București;

-licența în anul 1991, Universitatea din București;

-Stagii post-doctorale la Bruxelles, Lyon, Paris)

Domenii de interes: 
– istorie medievală, istoria culturală,  istoriografia în Antichitatea  Târzie şi Evul mediu timpuriu, studiile de gen.

Cursuri susținute la facultate

Istorie universala sec. XV-XVII, curs modul Biserica, stat, cultura, anul I, Istorie, Istoria Artei, RISE grupa B

Arta medievală, curs, Istoria Artei, anul I

Introducere in artele decorative, curs și seminar, Istoria Artei, anul II

Istorie culturală, curs optional, Istorie, anul III

Mentalități medievale, curs, master I, Studii Medievale

Constituirea și evoluția imaginii în evul mediu, curs si seminar, master I, IAFC

Seminar metodologic pentru pregătirea dizertației, seminar, master II, Studii Medievale

Lista selectivă de publicații

Spaces, Times, Identities in the Play of Generations, (co-editor, co-autor), Special Issue of the Journal Chronica Mundi, 2018

Time and Culture/Temps et culture, Selected papers presented at the International Society for Cultural History (ISCH) Conference organised in September 2015 at the University of Bucharest, (co-editor, co-autor), Editura Universității din București, 2017

Pagans and Christians in the Late Roman Empire. New Evidence, New Approaches (4th-8th centuries),eds. Marianne Sághy, Edward M. Schoolman, (Budapset: Central EuropeanUniversity Press, 2017), (co-autor)

Les constructions identitaires dans les espaces francophones d’Europe Orientale et d’Afrique, (Rabat :Publications de l’Institut des Etudes Africaines, 2015), (co-editor, co-autor);

L’histoireculturelle : un tournant de l’historiographie mondiale, coord. Philippe Poirrier,?(Dijon, Editions universitaires de Dijon, 2008 ; co-autor), tradusă în italiană (2010) și spaniolă  (2012);

Istoria culturală. Orientări, evoluții, tendințe, (București: Editura Universității din Bucureşti, 2009)

Mentalităţi şi cultură în Evul Mediu, (Bucureşti:Fundația România de Mâine, 2007)

Istoricii și politica la începuturile evului mediu european, (București: Editura Universității din Bucureşti, 2001).

Peste 40 de articole șicapitole de cărți apărute în țară și străinătate, manuale universitare, capitole in manuale de liceu, culegeri de documente, conferințe susținute încadrul unor manifestări științifice naționale și internaționale etc.

Pagina web : https://unibuc.academia.edu/EcaterinaLung