Lect. Dr. Andrei Alexandrescu

Email: andrei.alexandrescu@istorie.unibuc.ro

Studii la Universitatea de București (absolvent al Facultății de Istorie în 1997 și al Facultății de Științe Politice în 1999, doctorat în 2006).

Domeniile principale de interes sunt istoria istoriografiei, miturile politice și istorice, analiza discursului politic, formarea identităților naționale, istoria imaginarului. În aceste domenii a publicat mai multe studii de specialitate și articole între care: Semicentenarul Marii Uniri (1968). Aspecte din istoriografia vremii, în ”Cultură, istorie și societate”, vol. VII, Editura Ars Docendi, București, 2019; Reprezentarea perioadei interbelice în istoriografia română contemporană: dezbateri, opinii, probleme deschise, în ”Cultura, istorie si societate”, Editura Gimax, Câmpulung, 2019; L’historiographie roumaine moderne et l’image du Danube comme marge de l’espace habité par les Roumains în „Les constructions identitaires dans les espaces francophones d’Europe orientale et d’Afrique”, Publications de l`Institut des Etudes Africanes, 2015; Identitatea religioasă și alegerile prezidențiale din 1996, 2004 și 2014 din România în Polis. Revista de științe politice, volum III, nr. 3 (9), serie nouă, iunie – august 2015; The place of the „National Cathedral” in the process of defining the romanian identity in the 19th – 20th centuries în „Analele Universitatii din Bucuresti”, Istorie, Anul LX – 2011, partea II; Prezentarea geo-istoriei spațiului românesc medieval în discursul istoriografic românesc din epoca totalitară în ”Analele Asociației Naționale a Tinerilor Istorici din Moldova”, Bucuresti – Chisinau, 2010; Discursul despre pace al României (1965-1971) în „Analele Sighet 9 – Anii 1961-1972. Ţările Europei de Est între speranţele reformei şi realitatea stagnării”, Editura Academia Civică, 2001.  

Articole publicate pe site-ul Universității din București: Zile de autoizolare

Cursurile susținute în prezent la Facultatea de istorie (licență și master):

  • Mari etape ale istoriografiei universale (sem 1 și sem 2);
  • Istoriografia românească (sec. XVIII-XX);
  • Istoria istoriografiei artei;
  • Istorie, memorie, mentalităţi. Concepte și istoriografie;

Analiză și consiliere politică.