Conf. Univ. Dr. Valentin Bottez

valentin.bottez@istorie.unibuc.ro

 • Conferențiar (Departamentul de Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei, 2015 –).
 • Doctorat în Istorie (Facultatea de Istorie, Universitatea din București, 2009).
 • Licență în Istorie (Facultatea de Istorie, Universitatea din București, 2002).
 • Coordonator științific al Sectorului Acropolă Centru-Sud (2013 –) și al punctului de săpătură Sărătură (2017 –) de pe șantierului arheologic Histria, jud. Constanța.
 • Membru în Comisia Națională de Arheologie (2018 –)
 • Membru în Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 1 (București, Ilfov, Giurgiu) (2014-2016).

Domenii de interes:

 • istorie, artă și arheologie clasică greco-romană şi romano-bizantină;
 • arheologie provincială romană;
 • epigrafie;
 • religii romane;
 • topografia orașelor antice;
 • urbanismul orașelor antice;
 • paleocreştinism.

Cursuri susținute la facultate:

 • Curs general și seminar Istoria Romei și a Imperiului Roman. Război și diplomație în spațiul mediteranean în epoca romană;
 • Curs și seminar master I Spații urbane și fortificații în lumea mediteraneană;
 • Curs general și seminar II Arta aulică și exercițiul puterii în lumea romană;
 • Curs opțional Cultul imperial roman;
 • Curs special Arheologie romană;
 • Curs opțional Histria. Istorie și arheoogie.

Listă selectivă de publicații:

Cărţi

V. BOTTEZ, Cultul imperial în provincia Moesia Inferior (sec. I-III p.Chr.). București: Ed. Universității din București, 2009.

Volume coordonate/editate

 • C. MUŞEŢEANU, L. MARINESCU, C. ŞTIRBULESCU și V. BOTTEZ (ed.). The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity. The Acta of the 16th International Congress of Antique Bronzes, Bucharest, May 26th-31st, 2003. Bucureşti: Editura Cetatea de Scaun, 2004.
 • M. V. ANGELESCU, I. ACHIM, A. BÂLTÂC, V. RUSU-BOLINDEŢ și V. BOTTEZ (ed.). Antiquitas istro-pontica. Mélanges d’archéologie et d’histoire ancienne offerts à Alexandru Suceveanu. Cluj-Napoca: Ed. Mega, 2010.
 • V. NISTOR, A. LIȚU, V. BOTTEZ, A. IONESCU, Magistrați și eunuci. Putere formală și putere reală în antichitatea târzie. Bucharest, 2016, 295 p.;
 • V. BOTTEZ (ed.). Pars Orientis. Contribuții la istoria civilizației europene (volum omagial acad. Em. Condurachi). București: Ed. Academiei, 2019, ISBN 978-973-27-3021-8.
 • V. NISTOR, Em. ALEXANDRESCU, L. ANTAL și V. BOTTEZ (ed.), Romanian Archaeological Institute in Athens Bulletin, 1/2019, 184p., ISSN 2668-5442, ISSN-L 2668-5442.

Articole/studii ştiinţifice

 • V. BOTTEZ. Quelques aspects du culte mithriaque en Mésie Inférieure. Dacia, N.S., 50, 2006 (2007), 285-296;
 • Adela BÂLTÂC și V. BOTTEZ. A New Greek Inscription Discovered at Histria. Cercetări arheologice, 14-15, 2007(2008), 223-227;
 • V. BOTTEZ. Emperor worship in Latin settlements of Moesia Inferior (1st–3rd c.A.D.). AMN, 43-44/I, 2006-2007(2008), 111-150;
 • M. V. ANGELESCU și V. BOTTEZ. Histria. The Basilica “Pârvan” Sector. (I). The sector’s archaeological topography (2001-2007). Pontica, 42, 2009, 193-212;
 • V. BOTTEZ. Kebriones and Odysseus on a graffito discovered at Histria (Constanţa County, Romania). În: M. V. ANGELESCU, I. ACHIM, A. BÂLTÂC, V. RUSU-BOLINDEŢ și V. BOTTEZ (ed.). Antiquitas istro-pontica. Mélanges d’archéologie et d’histoire ancienne offerts à Alexandru Suceveanu. Cluj-Napoca: Ed. Mega, 2010, 43-50;
 • V. BOTTEZ, Triptolemos on a Coin. Religion and the Foundation Myths in Ancient Greek Cities. Analele Universității din București (I), 2013, 77-86;
 • V. BOTTEZ, Histria. The Basilica “Pârvan” Sector (II). Late Roman buildings west of the Christian basilica (2001-2013). MCA (s.n.), X,2014, 243-263;
 • Al. BĂDESCU, V. BOTTEZ, Lamps discovered at Histria, in the Acropola Centru-Sud Sector in 2014, Pontica Suppl. 2014, 223-238;
 • V. BOTTEZ, Three new inscriptions from Istros. Dacia, N.S., 57, 2014, 285-292;
 • V. BOTTEZ, M. DABÎCA, V. DUMITRAȘCU, A. SOFICARU, A new inhumation grave with ritual offering from the last period of Histria’s existence. Pontica Suppl. 2014, 291-326;
 • V. BOTTEZ, Implementing Roman rule in Greek cities on the western Black Sea coast. The role of the imperial cult. Classica et Christiana, 10, 2015, 51-66;
 • V. BOTTEZ, Al. LIȚU, Al. ȚÂRLEA, Preliminary results of the excavations at Histria, the Acropolă Centru-Sud Sector (2013–2014). MCA (s.n.), XI,2015, 157-192;
 • V. BOTTEZ, Old digs, new data. Archaeological topography of the southern part of the acropolis of Istros. În: Proceedings of the Fifth International Congres on Black Sea Antiquities. The Danubian Lands between the Black, Aegean and Adriatic Seas (7th Century BC – 10th Century AD). Belgrade, 17-21 September 2014. Oxford, 2015, 363-369;
 • Al. BIVOLARU, V. BOTTEZ, Roman lamps discovered at Histria, in the Acropolis Centre-South Sector (2013 and 2015). MCA (s.n.), XII,2016, 131-140;
 • I. ILIESCU, V. BOTTEZ, A. ȚÂRLEA, Al. LIȚU and Al. BIVOLARU, Late Roman C wares discovered at Histria in the Acropolis Centre‐South sector (2013 and 2014). MCA s.n., XIII, 2017, 47-72.
 • M. NEGRU, F. BOHÂLȚEA-MIHUȚ, I. SĂVULESCU, I. POLL, Al. LIȚU, V. BOTTEZ, Considerații privind producția de cărămizi romane la Romula. Procese tehnologice și produse. Arheovest V1, 2017, 451-467.
 • Al. BIVOLARU, M. GIAIME, V. ROSSI, V. BOTTEZ, N. MARRINER, C. MORHANGE, V. LUNGU, M. STREINU, Between the Danube Delta and the Black Sea. Preliminary results of a multi-proxy analysis of three archaeological sites (Histria, Halmyris, Enisala) on the Danube Delta, Romania. În:D. Yiğit Paşa, H. Öniz, A. Temür (ed.): Black Sea Archaeology Studies. Recent developments, Istanbul, 2018, 16-31.
 • I. ILIESCU, V. BOTTEZ, Late Roman African Red Slip Ware from the Acropolis Centre-South Sector (Histria). MCA N.S. 14, 2018, 155-167.
 • C. BELDIMAN, V. BOTTEZ, A. ȚÂRLEA, D.-M. BELDIMAN, Histria Acropolă Centru-Sud. Date asupra artefactelor din materii dure animale (I). MCA N.S. 14, 2018, 169-195.
 • V. BOTTEZ, Al. ȚÂRLEA, Al. LIȚU, I. ILIESCU, Preliminary report of the excavations at Histria, the Acropolis Centre-South Sector (2015-2016), Peuce S.N. XVI, 2018, 281-324.
 • Al. LIȚU, Al. ȚÂRLEA, I. ILIESCU, V. BOTTEZ, Timbres amphoriques inédits du Secteur Acropôle Centre-Sud (ACS) d’Histria (2013-2018). Peuce S.N. XVI, 2018, 31-40.
 • V. BOTTEZ, Mithras in Moesia Inferior. New data and new perspectives. Acta Ant. Hung. 58, 2018, 243-262.
 • V. BOTTEZ, Cercetările echipei UB pe Sectorul Acropolă Centru-Sudde la Histria.CICSA online NS 4, 2018, 102-104. https://cicsaunibuc.files.wordpress.com/2019/03/anul-iv-2018.pdf accesat pe 01.01.2020, 15:53.
 • C. BELDIMAN, V. BOTTEZ, D.-M. BELDIMAN, Al. BIVOLARU, Histria – Acropolă Centru-Sud. Date asupra artefactelor din materii dure animale (II). MCA S.N. XV, 2019, 105-122.
 • V. BOTTEZ, Al. ȚÂRLEA, Al. LIȚU, I. ILIESCU, Late urban planning in Istros. A previously unknown 6TH c. AD insula on the city’s acropolis. RAIA Bulletin 1, 2019, 125-137.
 • V. BOTTEZ, Al. ȚÂRLEA, Al. LIȚU, I. ILIESCU, A. CONSTANTIN, Recent research on Late Roman dwellings on the acropolis of Istros (Constanța County, Romania). CICSA online NS 5, 2019, 105-120. https://cicsaunibuc.files.wordpress.com/2019/12/anul-v-2019-3.pdf?fbclid=IwAR3P-4pORtlhnS75DXH4k1uakvu5CObAdZhDTHKRjdj5_scEormNyctSfaQ accessed on 01.01.2020, 15:45.