Conf. Dr. Valentin Bottez

email: valentin.bottez@istorie.unibuc.ro

Studii:

Doctorat – Facultatea de Istorie, Universitatea din București (2009)

Masterat – Facultatea de Istorie, Universitatea din București (2004)

Licența – Facultatea de Istorie, Universitatea din București (2002)

Domenii de interes:

istorie și arheologie clasică

Cursuri susținute la Facultatea de Istorie:

 • Expansiune şi diplomaţie în statul roman (Licență, An I, Istorie/RISE)
 • Arheologie romană (curs special/optional, Istorie)
 • Cultul imperial roman (curs special/optional, Istorie)
 • Histria, istorie si arheologie (curs special/optional, Istorie)
 • Spații urbane și fortificații în lumea mediteraneană antică (Master, An I, Istorie)
 • Arta aulica in Imperiul Roman (Master II, IA)

Lista selectivă de publicații

 • V. BOTTEZ. Cultul imperial în provincia Moesia Inferior (sec. I-III p.Chr.). București: Ed. Universității din București, 2009, 346 p., ISBN 978-973-737-728-9;
 • M. V. ANGELESCU, I. ACHIM, A. BÂLTÂC, V. RUSU-BOLINDEŢ și V. BOTTEZ (ed.). Antiquitas istro-pontica. Mélanges d’archéologie et d’histoire ancienne offerts à Alexandru Suceveanu. Cluj-Napoca: Ed. Mega, 2010, 598 p., ISBN 978-606-543-106-5;
 • V. BOTTEZ, Old digs, new data. Archaeological topography of the southern part of the acropolis of Istros. În: Proceedings of the Fifth International Congres on Black Sea Antiquities. The Danubian Lands between the Black, Aegean and Adriatic Seas (7th Century BC – 10th Century AD). Belgrade, 17-21 September 2014. Oxford, 2015, 363-369;
 • V. BOTTEZ, Al. LIȚU, Al. ȚÂRLEA, Preliminary results of the excavations at Histria, the Acropolă Centru-Sud Sector (2013–2014). MCA (s.n.), XI,2015, 157-192;
 • V. BOTTEZ, Histria. The Basilica “Pârvan” Sector (II). Late Roman buildings west of the Christian basilica (2001-2013). MCA (s.n.), X,2014, 243-263;
 • V. BOTTEZ, Kebriones and Odysseus on a graffito discovered at Histria (Constanţa County, Romania). În: M. V. ANGELESCU, I. ACHIM, A. BÂLTÂC, V. RUSU-BOLINDEŢ și V. BOTTEZ (ed.). Antiquitas istro-pontica. Mélanges d’archéologie et d’histoire ancienne offerts à Alexandru Suceveanu. Cluj-Napoca: Ed. Mega, 2010, 43-50.