Prof. Univ. Dr. Carol Capiță

carol.capita@istorie.unibuc.ro

2012 – 2018 – Doctorat  – Universitatea din București, Facultatea de Științele Educației, Școala Doctorală în Științele Educației

Formare în domeniul pedagogiei generale, a didacticii învățământului superior

Metode de cercetare în domeniul științelor educației

1992 – 2005 – Doctorat- Universitatea din București, Facultatea de Istorie

1984 – 1988 – Licență  – Universitatea din București, Facultatea de Istorie-Filosofie, secția Istorie-Filosofie,  specializarea Istorie Antică

Direcții de cercetare:

 • Arheologie generală;
 • Arheologie pre și protoistorică, arheologie miceniană;
 • Antropologia economică a societăților pre și protoistorice
 • Antropologia economică a primitivilor contemporani
 • Meta-analiză în arheologie

Tehnici educaționale – stiluri de învățare

Publicații:

       Cărți:

 • Bordeiul și palatul, Ed. Tritonic, București 2009
 • Introducere in preistorie. Vol.1 – cadrul general, Editura Universitară, Bucuresti, 2015
 • Utilizarea surselor primare în predarea istoriei, Ed. Universității București, 2012, co-autor
 • Tendințe în didactica istoriei, Ed. Paralela 45, Pitești, 2004, co-autor 
 • Moesica et Christiana : studies in honour of professor Alexandru Barnea, Ed. Istros, Brăila, 2016, co-editor
 • Istoria femeii din România în documente (1866-1918), Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2008, co-editor

      Studii :  

 • Searching the „golden rule”– curriculum articulation in the Romanian National Curriculum. În  The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS, vol. LXVII – EDUWORLD 2018
 • Didactica istoriei în învățământul primar: de unde și cum învață elevii despre trecut. În Pânișoară, O.I., Manolescu M. (coord.), Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Iași: Editura Polirom, 2019, co-autor
 • Relevance of Training Profiles for High Schools in Relation to Student Motivation. The European Proceedings of Social and Behavioral Sciences, vol. XXIII, 2017, co-autor
 • Anthropology and Archaeology: the 100 Years War? În: Annales d’Université Târgoviște, section d’archéologie et d’histoire, tome XIX/2017
 • Mentor şi mentoratul sau despre prospeţimea unui personaj antic.  În Neacşu, I., Iucu, R., Marin, E. (coord.), Calitatea proiectelor / programelor de formare – Construcţie, implementare, evaluare. Volum omagial dedicat profesorului Dan Potolea. București: Editura Ars Docendi, 2017 ,co-autor
 • The Transition from Classic to Digital Textbooks – The Case of History Teaching. În:  I. Roceanu (Ed.), eLearning Vision 2020, publicatie online (ProQuest)
 • Doing oral History – challenges and opportunities for the Romanian Schools. În: Trškan, D., (Ed.), Oral history education: dialogue with the past. 1st ed. Ljubljana: Slovenian National Commission for UNESCO, co-autor
 • Learning styles in Higher Education. A case study in History training. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2015
 • The Arab world in Romanian History Textbooks, în The Arab World in histrory curricula and textbooks (coord., Danijela Traskan), Slovenian National Comission for UNESCO, Ljubljana, 2014, co-autor
 • O comparație între modelele educaționale ale lui Jan Amos Comenius și Jean-Jacques Rousseau, în O. Mândruț (ed.), Curriculum și didactică. Elemente inovative actuale,„Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2013
 • Looking through the window: the world in Romanian post 1989 textbooks, în Council of Europe (ed.), Shared histories for a Europe without dividing lines, Council of Europe Publishing & Deep Design, http://shared-histories.coe.int)
 • Teacher’s perceptions about one’s own process of learning and about student’s learning, în INTED Proceedings, Valencia, 2014, co-autor
 • Personajul feminin în predarea istoriei, în S. P. Bolovan et alii (coord.), A preda sau a învăța, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2009, co-autor
 •  Learning Styles and Teaching Styles – Where Is the Difference?, în Revista de Pedagogie, LIX (4) 2011
 • European Projects and National Developments. The Case of Initial History Teacher Training in Romania. Procedia – Social and Behavioral Sciences 2012, co-autor
 • The 1848 Revolution in the Romanian Principalities. Continuity and Discontinuity. În R. Stradling, Crossroads of European histories, Council of Europe Publishing, Strasbourg,  2006, co-autor
 • Small World, Big Country. A Reappraisal of Europe in Romanian History Textbooks. În Van Der Leuw-Roord, J. (Ed.), History for Today and Tomorrow. What Does Europe Mean for School History, Shaping European History, Körber Stiftung, Hamburg 2001
 • Teaching History to Ten-Year-Olds in England and Romania. În Education 3-13, The Professional Journal for Primary Education, 29/2, 2001, co-autor
 • Dimensions of European History in Romanian History Textbooks, în P. X. Xochellis & F. T. Toloudi (Eds.). În The Image of the “Other”/Neighbour in the School Textbooks of the Balkan Countries, Athens 2001 (varianta în limba greacă în 2000), co-autor
 • Reflections on the Oil Production in Mycenaean Greece. În M. Ciho, V. Nistor, D. Zaharia (Eds.) Le temps de l’Histoire I, Bucharest 1998
 • Prehistoire imaginaire et imaginaire prehistorique. În Analele Universităţii Bucureşti, Seria Istorie, 1992

c) cursuri post-universitare

 •  Didactica Istoriei I, PIR, MEdC, Bucuresti 2005, co-autor, 2 ediții
 •  Didactica Istoriei II, PIR, MEdC, Bucuresti 2005, co-autor, 2 ediții
 •  Istoria artei, PIR, MedC, Bucuresti, 2007, co-autor, 2 ediții
 • Educație non-formală, istorie si comunicare – curs optional, PIR, MEdC, Bucuresti 2007, co-autor, 2 ediții
 • Predarea istoriei si educatia civică  – curs optional, PIR, MedC, Bucuresti, 2007, co-autor, 2 ediții 
 • Didactica ariei Om și societate, PIR, MEdC, 2007, co-autor 
Stiluri de predare – stiluri de învățare, suport de curs (fără ISBN) d) traduceri R. Stradling, Multiperspectivitatea: un ghid pentru profesori, Editura Universitară, București, 2014 R. Gollob & W. Weidinger, A creşte în democraţie, Ed. Universitară, Bucureşti, 2017

Rapoarte de cercetare arheologică: 14 rapoarte de cercetare (1998 –prezent) cu privire la cercetările de la Adamclisi, jud. Constanța (co-autor, membru în colectiv)

    Proiecte

a) internaționale

 • ˮCrossroads of European History – Multiple outlooks on five key moments in the history of Europe„, proiect al Consiliului Europei – membru în echipa de co-ordonare a proiectului şi în consiliul de publicare
 • Assessment, tutorial structures and initial teacher education of trainee students in the subjects Political/Civic Education, Social/Cultural Studies and History in Europe – A comparative study on Structures and Standards of Initial Training for History Teachers in Europe”, proiect KA1 (proiect transversal de cercetare) – manager al echipei din România şi expert naţional
 • Shared histories for a Europe without dividing lines, proiect al Consiliului Europei, membru în grupul de lucru, co-autor

b) naționale

 • Europaeus – Program postdoctoral (POSDRU 64162), beneficiar Universitatea din București, manager asistent, manager
 • Inovaţie şi performanţă în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban, beneficiarMECTS – UMPFE, expert
 • Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii (POSDRU/55/1.1/S/25952), beneficiar MECTS – UMPFE, expert
 • CRED – curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi – expert curriculum

Afilieri

 • Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice (membru)
 • Romanian Archaeological Institute in Athens (membru)
 • Institutul de Științe ale Educației (cercetător asociat) 
 • History Educators International Network, HEIRNET (membru, membru în colectivul de redacție)
 • Clubul universitar de cartofilie, maximafilie și filatelie (președinte)