Conf. Univ. Dr. Florica (Bohîlțea) Mihuț

Domenii de interes:

 • Istorie Antică – Istorie socială a Romei antice
 • artă romană antică
 • studii de gen
 • antropologie și etnologie.

Contribuții referitoare la istoria socială a Romei, istoria artei Romei antice, cultura materială din mediul rural românesc în perioada sec. XX-XXI; printre cele mai recente:

 • ”Ethnologie et identité européenne. Un projet intellectuel franco-roumain dans les dernières années du régime communiste”, în Ecaterina Lung et alii (coord.), Les constructions identitaires dans les espaces francophones d’Europe Orientale et d’Afrique, Publications de l’Institut des Etudes Africaines, 2015, Bucarest-Rabat, pp. 391-406.
 • ”Body and Embellishment – Ovidian Reflections”, in Revista CICSA-online, nr. 2/2016, pp. 76-85; ISSN 2457 – 3809.
 • ”Considerații privind producția de cărămizi romane la Romula, procese tehnologice și produse”, în Arheovest V1Interdisciplinaritate în arheologie și istorie. In honorem Doina Benea, Archaevest, JATEPress Kiadó, Szeged, 2017, pp. 451-467 (co-author).
 • ”«La masă cu împăratul» – o lectură a convivialității în primul secol al Imperiului Roman”, în Th. Georgescu, Ioana Munteanu, Simona Nicolae (eds), Avatarurile banchetului. Perspective trans- și interculturale, Actele Colocviului național organizat de Departamentul de Filologie Clasică și Neogreacă și de Institutul de Studii Clasice din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, ediția a IV-a, București, 4 iunie 2016, București, Editura Universității din București, 2017, pp. 123-132
 • ”Arhitectură domestică rurală – între tradiții și modernitate: comuna Bisoca, jud Buzău”, în N.–A. Știucă, A. Stoicescu, Terenuri noi, metode noi. Mihai Pop 110 de la naștere, Editura Universității din București, București, 2018, pp. 163-181.
 • -”Valoarea corespondenței personale și oficiale a împăraților romani în Imperiul clasic și târziu – modele politice, modele culturale , în Classica et Christiana, Iași, 14/2019, pp. 9-24.
 • Building a House in Rural Romania before and after 1989, Cambridge Scholar Publishing, Newcastle upon Tyne, 2019.