Lect. univ. dr. Alexandra Clara Țârlea

Data naşterii : 15.07.1974

Studii

1992-1996 : Facultatea de Cibernetică, Statistică si Informatică Economică, în cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti

1997-2001 : Facultatea de Istorie, în cadrul Universităţii Bucureşti

2001-2003 : studii aprofundate în cadrul Catedrei de Istorie Antică si Arheologie a Facultăţii de Istorie

2011 – Doctorat, sub conducerea prof. dr. Alexandru Vulpe, lucrarea cu titlul Obiceiul depunerii în zona cuprinsă între Tisa, Nistru şi Munţii Balcani (epoca bronzului şi prima epocă a fierului)

Activitate profesională

1.09.2001 – 1.12.2005 : asistent cercetare în cadrul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” ( 1.09.2001-1.03.2002 cu norma intreaga, ulterior cu jumatate de norma)

1.03. 2002 – 16.02. 2004 : preparator în cadrul Catedrei de Istorie Antică si Arheologie, Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti

16.02.2004-prezent: asistent în cadrul Catedrei de Istorie Antică si Arheologie, Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti

 • conducerea unor şedinţe cu participarea studenţilor şi a unor cadre universitare în calitate de membru CICSA ( Centrul de Istorie Comparată a Societăţilor Antice)
 • participarea la şantiere arheologice : Histria, jud. Constanţa (campaniile 1998, 1999, 2002-2008); Giurgiu-Malu Roşu, jud. Giurgiu (campania 2000); Bistreţ, jud. Dolj (campania 2000); Popeşti, jud. Giurgiu (campania 2000); Babadag, jud. Tulcea (campaniile 2002-2008); Roşia Montană, jud. Alba (campaniile 2003, 2004); Enisala, jud. Tulcea (2005-2006); Rotbav, jud. Braşov (campania 2007)

Stagii de formare și cercetare.

2001: bursă de studii la Freie Univesität Berlin, Germania

2002: bursă de cercetare la Freie Universität Berlin, Germania

2004: bursă de cercetare la British Institute of Archaeology at Ankara

2006: bursă de cercetare la University of Copenhagen, Danemarca

2005-2008: participare la proiectul de excelenţă „Studii de arheometalurgie folosind metode analitice nucleare asupra unor obiecte de aur, argint şi bronz din patrimoniul muzeal românesc (Archaeomet)” (parteneri Institutul de Fizică Nucleară „Horia Hulubei” Bucureşti, Facultatea de Istorie Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie a României, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti)

2007: bursă de cercetare la British Institute of Archaeology, Ankara, Turcia

2008: bursă de cercetare la Freie Universität Berlin, Germania

2008-2010: participare la proiectul de excelenţă „Studii de arheometalurgie folosind metode analitice nucleare asupra unor obiecte de aur, argint şi bronz din patrimoniul muzeal românesc (Romarchaeomet)” (parteneri Institutul de Fizică Nucleară „Horia Hulubei” Bucureşti, Facultatea de Istorie Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie a României, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti)

2008: bursă de cercetare la Institutul Cultural Român, Istanbul, Turcia

Direcții de cercetare:

 • Arheologia epocii metalelor, arheologie clasică;
 • Arheometalurgie și arheometrie
 • Arheologie și antropologie alimentară

Publicaţii:

 • G. Jugănaru, S. Ailincăi, Al Ţârlea, Noi consideraţii privind fibulele descoperite în aria culturii Babadag, în „Prinos lui Petre Diaconu”, Brăila, 2004, p. 131-137
 • Al. Ţârlea, Playing by the Rules: Swords and Swordfighters in the Mycenaean Society, Dacia XLVIII-XLIX, 2004-2005, p. 125-150
 • G. Jugănaru, S. Ailincăi, Al. Ţârlea, M. Vernescu, Enisala, jud. Tulcea (punct „Palanca”), Cronica cercetărilor arheologice din România, CIMEC, 2006
 • G. Jugănaru, S. Ailincăi, Al. Ţârlea, M. Vernescu, Babadag, jud. Tulcea (punct „Cetăţuie”), Cronica cercetărilor arheologice din România, CIMEC, 2006
 • S. Ailincăi, G. Jugănaru, Al. Ţârlea, M. Vernescu, Early Iron Age Complexes with Human Remains from the Babadag Settlement, Tulcea County, Peuce, 2007, 77-108
 • S. Ailincăi, G. Jugănaru, Al. Ţârlea, M. Vernescu, Complexe cu resturi umane din aşezarea de la Babadag, jud. Tulcea, în „Omagiu Florea Costea”, 2007
 • G. Jugănaru, S. Ailincăi, Al. Ţârlea, M. Vernescu, Enisala, jud. Tulcea (punct „Palanca”), Cronica cercetărilor arheologice din România, CIMEC, 2007
 • Al. Ţârlea, The Concept of „Selective Deposition”, Peuce, S.N. VI, 2008, 63-132
 • The Historical Bibliography of  Dobrogea (Bronze Age), Ligia Ruscu, Cătălin Nicolae (coord.), parte a Historical Bibliography of the Black Sea Coast (on-line library), proiect coordonat de către British Institute of Archaeology at Ankara
 • Baze de date publice şi site-uri de specialitate: Baza de date ARCHAEOMET; Baza de date ROMARCHAEOMET
 • Ţârlea, Alexandra, Florea, Mihai, Niculescu, Gheorghe, At the End of the Line: Two Ösenring Hoards from Romania, Dietrich, Laura, Dietrich, Oliver, Heeb, Bernhard, Szentmiklosi, Alexandru (ed.), Aes aeterna. Omagiu domnului Tudor Soroceanu, cu ocazia împlinirii a 65 de ani, Analele Banatului, S.N. 17, 2009, 307-335
 • Ţârlea, Alexandra, Popescu, Anca, L’arte dell’oro e dell’argento in Romania. Etá del Bronzo e prima etá del Ferro, E. Oberländer-Târnoveanu, L. Ungaro (ed.), Ori antichi della Romania. Prima e dopo Traiano, Silvana Editoriale, Milano, 2010, 47-52
 • Ţârlea, Alexandra, Florea, Mihai, Hoards, Feasts and Travels. Possible social and economic responses to environment and landscape during Middle Bronze Age in NW Romania and NE Hungary, Ailincăi, S. C., Ţârlea A., Micu C. (editori), Din preistoria Dunării de Jos. 50 de ani de la începutul cercetărilor de la Babadag (1962-2012). Actele conferinţei „Lower Danube Prehistory – 50 Years of Excavations at Babadag, Tulcea, September 20th-22th, Ed. Istros a Muzeului Brăilei, Brăila, 2013, 131-168
 • Ţârlea, Alexandra, Tătaru, Cristiana, Georgescu, Migdonia, Florea, Mihai, Baltă, Zizi, The Early Iron Age Treasure from Braşov, Peuce S.N. 13, 2015, 45-90
 • Bottez, Valentin, Liţu, Alexandra, Ţârlea, Alexandra, Preliminary results of the excavations at Histria, the Acropolis Centre-South Sector (2013-2014), MCA S.N. 11, 2015, 157-191
 • Ţârlea, Alexandra, Cojocaru, Viorel, Constantinescu, Bogdan, Bugoi, Roxana, Florea, Mihai, Considerations on the XRF analyses on selected prehistoric gold objects from the collections of the National Museum of Romanian History, SCIVA 67, 1-2, 2016, 53-83
 • Vîlcu, Aurel, Ţârlea, Alexandra, Descoperiri monetare recente la Histria (Sectorul Acropolă Centru-Sud), MCA 12, 2016, 159-166
 • Ţârlea, Alexandra, Popescu, Anca Diana, Arta aurului şi argintului pe teritoriul României în epoca bronzului şi prima epocă a fierului, Comorile dacilor II. Capodopere ale artei aurului din România din epoca bronzului până în epoca geto-dacică (sec. XVII a.Chr. – sec. IV a.Chr.), Ploieşti, 2010, 7-18
 • Ailincăi S. C., Jugănaru G., Ţârlea A., Mihail F., Vernescu M., Ailincăi A., Noi date referitoare la aşezarea culturii Babadag de la Enisala–Palanca, com. Sarichioi, jud. Tulcea. Cercetările arheologice din perioada 2003-2006, Revista Arheologică 7, 1-2, Chişinău, 2011, 157-199
 • Ţârlea, Alexandra, Popescu, Anca, Aurul şi argintul în epoca bronzului şi prima epocă a fierului, R. Oanţă-Marghitu (ed.), Aurul şi argintul antic al României, Catalog de expoziţie, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2013, 48-63
 • Ţârlea, Alexandra, Anca-Diana Popescu, Metalurgia şi arta aurului în preistorie, Corina Borş, Oana Ilie (ed.), Civilizaţii suprapuse, Bucureşti, 2016, 66-72