Lect. univ. dr. Marian Coman

marian.coman@istorie.unibuc.ro, https://unibuc.academia.edu/MarianComan)

Am devenit lector al Facultății de Istorie în 2013, după o lungă ucenicie în calitate de cadru didactic asociat (din 2002). Am absolvit chiar aceastăfacultate, în 2001, apoi am urmat un program de master la Central EuropeanUniversity și am beneficiat de mai multe burse și stagii de cercetare (e.g. bursier Chevening la Universitatea din Oxford, fellow al Colegiului Noua Europa). Doctoratul l-am susținut la Universitatea din București, sub coordonarea profesorului Andrei Pippidi (2013).

Activitatea didactică

  • Anul I, semestrul I – IstorieMedie Universală (I) curs general și seminarii (secțiile Istorie, Istoria Arteiși Studii Europene)
  • Anul I, semestrul II – Istorie Medie Universală (II), seminarii la modulul profesorului Bogdan Murgescu (secția Istorie)
  • Anul II, semestrul I – Modernitatea europeană (sec. XVII-XVIII), curs și seminar (secțiaIstoria Artei)
  • Anul III, semestrul II – Pretendenți domnești la curțile europene (sec.XVI-XVII), curs special
  • Master, Studii Medievale, an I, semestrul I – Diplomatică medievală

Activitatea de cercetare

Principalul meu domeniu de cercetare este Ţara Românească medievală (sec.XIV-XVI). Teza de doctorat, care a devenit apoi prima mea carte publicată, a investigat construcţia teritorială a statului medieval muntean. În ultima vremeam devenit tot mai interesat de analiza diplomatică a documentelor decancelarie. Subiectul meu secundar de cercetare este cartografia renascentistăa Europei Otomane. Mă interesează de asemenea literatura de călătorie medieval-târzie şi modernă timpurie.