Lect. Univ. Dr. Manuela Dobre

Email: manuela.dobre@istorie.unibuc.ro


Studii:

Doctorat in Istorie, Universitatea din București, lucrarea „Noi” şi „Ceilalţi”. Identitate şi alteritate occidentală în viziunea autorilor bizantini din secolul al XV-lea

Licență în Istorie, Facultatea de Istorie, Universitatea din București, lucrarea Bizanțul și Țările Române în secolul al XIV-lea


Domenii de interes:

Istoria Imperiului Bizantin, relaţiile Bizanţului cu Occidentul în evul mediu, organizarea ecleziastică a lumii creştine medievale, istoria mentalităţilor, identitate şi alteritate, istorie de gen


Cursuri susținute la Facultatea de Istorie:

Stat şi biserică în Imperiul Bizantin (325-843)

Bizanţ şi Occident: începuturile confruntării (800-1204)

Ortodoxie şi catolicism în evul mediu

Bizanțul și arta bizantină

Bizanţul între Islam şi Occident în secolele XIII-XV

Femeia în sursele bizantine din secolele XI-XII

Artă, ideologie, mentalități în Imperiul Bizantin

Iconografie bizantină şi postbizantină

Teme medievale în cultura de masă contemporană

Patrimoniul religios bizantin din România şi sud-estul Europei


Publicații (selecție):

Volume editate

Istorie şi ideologie. Omagiu profesorului Stelian Brezeanu la 60 de ani, Bucureşti, Editura Universităţii, 2002

Orient şi Occident. Studii în memoria Profesorului Gheorghe Zbuchea (împreună cu Rudolf Dinu, Ecaterina Lung), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2018, 627 p.

Studii

L’impact de la réforme d’Anastase Ier sur la circulation monétaire au Bas-Danube, în Numismatic and Sphragistic Contributions to Ancient and Medieval History of Dobroudja. International Symposoum, Dobrich, 1993 / Dobroudja, 12, 1995, pp. 122-132.

The Venetians in the 15th Century Byzantine People Songs, în “Annuario. Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, Venezia”, IV, 2002.

Les Vénitiens dans les sources de Thessalonique du XVème siècle, în volumul Michel Balard, Élisabeth Malamut, Jean-Michel Spieser (dir.), Byzance et le monde extérieur: Contacts, relations, échange,  Paris, Publications de la Sorbonne, 2005, pp. 59/66

La ville de Constantinople dans la vision des auteurs byzantins du XVe siècle. Topographie et idéologie, în “Études byzantines et post-byzantines”, V, ed. Emilian Popescu, Tudor Teoteoi, Bucureşti, Ed. Academiei, 2006

La vision des historiens byzantins  du XVe siècle sur l’espace occidental, în “Revue des Études Sud-Est Européennes”, tom XLIV, 2007, nr. 1-4, pp. 135-148.

Éducation grecque et latine chez les auteurs byzantins du XVème siècle, în “Études byzantines et post-byzantines”, VI, ed. Emilian Popescu, Tudor Teoteoi, Bucureşti, Ed. Academiei, 2011.

Geografie şi ideologie. Imaginea lumii la autorii bizantini din secolul al XV-lea, în volumul Armele Atenei. In Honorem Profesor Zoe Petre, editori V. Nistor şi D. Zaharia, Bucuresti, Ed. Tritonic, 2012, pp. 291-300.

Ideea de cruciadă şi imaginea occidentalilor în opera istoricului Nicetas Choniates, în „Studii bizantine”, nr. 6/2015, Bucureşti, UER Press, apărut 2016, pp. 39-47.

Imperiul   Bizantin   între   universalism   şi „naţionalism” în secolul al XV-lea, în vol. Orient şi Occident. In memoriam Profesor Gheorghe Zbuchea, ed. M. Dobre, E. Lung. R. Dinu, București, Editura Universității din București, 2018, pp. 91-101.