Clubul universitar de cartofilie, filatelie și maximafilie

Clubul universitar de cartofilie, filatelie și maximafilie din cadrul Facultății de Istorie a Universității din București s-a constituit ca o instituţie de cercetare și formare ştiinţifică şi culturală. Are un caracter profesional, neguvernamental, apolitic şi non-profit.


Obiectivele Clubului sunt:
a. Popularizarea interesului referitor la fenomenul colecționismului din România și din lume, cu precădere asupra cartofiliei, numismaticii, faleristicii, fotografiei şi filateliei în cadrul mediului universitar prin intermediul seminariilor, conferinţelor, dezbaterilor, cursurilor, materialelor didactice şi publicaţiilor.
b. Identificarea, formarea şi stimularea resurselor umane – cadre didactice universitare, studenţi, masteranzi, doctoranzi cu aptitudini, abilităţi şi competenţe profesionale în studiul problematicii amintite.
c. Realizarea de contacte şi colaborări cu alte instituţii de profil din ţară şi din străinătate în scopul realizării de cercetări şi proiecte culturale comune.
d. Formarea unei baze materiale şi de documentare necesare activităţii de cercetare şi publicare de documente şi studii referitoare la cartofilie, filatelie și maximafilie.
e. Organizarea unor conferinţe şi dezbateri periodice referitoare la domeniile colecționismului în care să fie angrenaţi specialişti şi studenţi, masteranzi, doctoranzi din cadrul Universităţii din Bucureşti şi din alte centre universitare, din ţară şi din străinătate.
f. Publicarea unor studii, articole, colecţii de documente, volume individuale şi colective.
g. Furnizarea de expertiză în domeniul bunurilor cartofile, filatelice, fotografice, de carte rară etc.
h. Utilizarea în scop didactic şi documentar a proiectelor şi programelor realizate.
i. Educarea publicului și a colecționarilor în spiritul conservării patrimoniului cultural mobil.

Director: prof. dr. Carol Căpiță
Secretar: prof. dr. Alin Ciupală