BURSE 2023-2024

Atentie!!! Studenții care nu au obținut minim 15 credite după finalizarea primului semestru, vor pierde bursele obținute (de performanță și socială).


Calendarul afișat este valabil pentru bursele de performanță (licență anii I-III și master anul II) precum și pentru bursele sociale și speciale. Toate cererile/dosarele se depun FIZIC la secretariat conform următorului program: luni, miercuri 12-14; marți, joi; 14-16; vineri 10-12.

În vederea acordării bursei sociale se iau în calcul veniturile realizate în ultimele 12 luni înainte de începerea anului universitar (octombrie 2022-septembrie 2023)

În cazul burselor medicale – studentul trebuie să aducă toate documentele care să dovedească să se încadrează în această categorie. Comisia de burse verifica dacă boala de care suferă studentul se regăsește în lista din OM. (In cazul bolilor rare, se poate verifica pe site-ul CNAS-ului – http://cas.cnas.ro/page/programul-national-de-tratament-pentru-boli-rare.html În categoria student cu  handicap locomotor sau grad de invaliditate intră studenții care se încadrează în limitele legii 448 din 16/12/2006.


În atenția studenților-masteranzi an I

Rezultatele examenelor pentru acordarea bursei de performanță (master I) vor fi postate pe data de 05.12.2023.

În vederea examenului pentru acordarea burselor de performanță la programele de master anul I, au fost postate tematicile și bibliografiile aferente.


Doctorat-burse sociale