BURSE 2023-2024

Rezultate contestații burse sociale/performanță

Listele finale cu studenții care vor beneficia de bursele sociale – Licență/Master

Contestațiile se vor depune la secretariatul facultății, fizic, în perioada 06.12.2023-08.12.2023, după următorul program: Miercuri – orele 12,00-14,00, Joi – orele 14,00-16,00, Vineri -orele 10,00-12,00). Contestațiile vor cuprinde: numele și prenumele, anul de studiu, specializarea, tipul bursei pentru care se depune contestația și motivul contestației.

Rezultatul soluționării contestațiilor se va afișa în data de 11.12.2023 pe site-ul facultății  

Listele finale cu studenții care vor beneficia de bursă de performanță Licență/Master

Beneficiarii burselor de performanță, vor depune  Declarația de acceptare a bursei de Performanță, copie C.I. și Extras cont bancar în perioada 05.12.2023 – 12.12.2023 la secretariatul facultății în programul cu studenții (Luni și Miercuri – orele 12-14, Marți și Joi – orele 14,00-16,00, Vineri -orele 10,00-12,00).

Atentie!!! Studenții care nu au obținut minim 15 credite după finalizarea primului semestru, vor pierde bursele obținute (de performanță și socială).

Rezultate la examenul pentru Burse de performanță- Master anul I 2023-2024

Listele cu studenții propuși pentru bursele de performanță Master anul II -2023-2024


Calendarul afișat este valabil pentru bursele de performanță (licență anii I-III și master anul II) precum și pentru bursele sociale și speciale. Toate cererile/dosarele se depun FIZIC la secretariat conform următorului program: luni, miercuri 12-14; marți, joi; 14-16; vineri 10-12.

În vederea acordării bursei sociale se iau în calcul veniturile realizate în ultimele 12 luni înainte de începerea anului universitar (octombrie 2022-septembrie 2023)

În cazul burselor medicale – studentul trebuie să aducă toate documentele care să dovedească să se încadrează în această categorie. Comisia de burse verifica dacă boala de care suferă studentul se regăsește în lista din OM. (In cazul bolilor rare, se poate verifica pe site-ul CNAS-ului – http://cas.cnas.ro/page/programul-national-de-tratament-pentru-boli-rare.html În categoria student cu  handicap locomotor sau grad de invaliditate intră studenții care se încadrează în limitele legii 448 din 16/12/2006.


În atenția studenților-masteranzi an I

Rezultatele examenelor pentru acordarea bursei de performanță (master I) vor fi postate pe data de 05.12.2023.

În vederea examenului pentru acordarea burselor de performanță la programele de master anul I, au fost postate tematicile și bibliografiile aferente.


Doctorat-burse sociale