Centrul pentru Cercetarea Istoriei secolului al XX-lea

Director: Prof. univ. dr. Florin Muller

Funcţionează pe lângă Departamentul de Istoria Romanilor si a Sud Estului European in cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti. Este înfiinţat în anul 2000 şi îl are ca preşedinte pe profesorul dr. Florin Muller.

Activităţile centrului constau în: sprijinirea unor cursuri şi seminarii, prin specialişti şi materiale; organizarea de dezbateri şi sesiuni ştiinţifice cu participare internă şi internaţională; realizarea unor lucrări monografice, culegere de studii şi documente; editarea de lucrări de profil, organizarea practicii de specialitate dedicată studentilor.

Centrul întreţine legături cu instituţii şi organisme de profil din ţară şi din străinătate, vizând schimburi de experienţă şi documentare asupra istoriei secolului al XX-lea. La activităţile centrului participă studenţi, cadre didactice, cercetători, arhivişti, muzeografi, alţi specialişti, precum şi alte persoane interesate de istoria secolului al XX-lea.

Directii tematice:

  • aprofundarea cercetării istoriei românilor şi universale din secolul al XX-lea
  • antrenarea studenţilor, doctoranzilor şi cadrelor didactice în activităţile vizând cunoaşterea pe bază de documente a istoriei secolului al XX-lea