Istorie IF

Programul de pregătire a licenţei în istorie are două componente fundamentale : cursurile de pregătire istorică generală şi cursurile de specializare iniţială.

Pregătirea generală are ca obiectiv formarea unei culturi profesionale de bază, constituirea unui orizont istoriografic suficient de complex pentru ca în final absolvenţii să poată avea opţiuni cât mai numeroase. Această parte a programului cuprinde 26 de discipline cu durata unui semestru (aproximativ 14 unităţi de curs fiecare). Tematica acestor cursuri este organizată în funcţie de două criterii majore: cel cronologico-regional şi cel metodologic. Din prima categorie fac parte cursuri precum Preistoria generală, Antichitatea orientală, greacă sau romană, Istoria medievală, Istoria Bizanţului, Istoria modernă, Istoria contemporană, Integrarea euro-atlantică, etc. Categoria a doua include Arheologia, Ştiinţele speciale ale istoriei (între care muzeologia şi arhivistica), Istoriografia. Chiar dacă toate aceste discipline sunt obligatorii, studenţii au posibilitatea de a face opţiuni între modulele oferite de către fiecare domeniu în parte. Modulele sunt concepute problematizat şi se focalizează asupra unor chestiuni specifice şi fundamentale din istoria epocii sau spaţiului istoric studiat, de la istoria politică şi culturală la cea a mentalităţilor sau a structurilor sociale.

Pregătirea de specialitate iniţială constă într-o serie de cursuri numite opţionale şi speciale, dedicate unor chestiuni mai precis conturate şi mai aplicate decât cursurile generale introductive. Obiectivul acestei părţi a programului, care începe în anul al doilea, este acela de a-i ajuta pe absolvenţi să îşi aprecieze atitudinile pentru cercetare şi să îşi formeze câteva dintre abilităţile specifice acesteia. Desigur, veritabila specializare urmează după licenţă, în programele de masterat şi mai ales de doctorat. Pentru cei care nu vor continua după licenţă studiile istorice, pregătirea de specialitate iniţială reprezintă o şansă pentru a înţelege mai bine în ce constă laboratorul unui istoric, mecanismele şi resursele care sunt antrenate în studierea ştiinţifică a trecutului. Miza esenţială a programului o constituie formarea atitudinii critice în relaţie cu sursele istorice de toate tipurile.
Oferta didactică foarte variată încearcă să reflecteze complexitatea domeniului istoriografic modern, care nu ocoleşte nimic din ceea ce este uman : politică, tehnologie, relaţiile dintre sexe, economia, evoluţia ideilor şi a mentalităţilor, diplomaţia, modul de locuire şi relaţiile cu mediul, războiul, religia, etc. Alături de studiile referitoare la toate epocile istoriei româneşti şi europene, facultatea oferă cursuri de osmanistică, istoria S.U.A., egiptologie, bizantinistică, civilizaţii orientale etc.

Facultatea organizează în mod tradiţional stagii de pregătire practică, în cadrul cărora studenţii pot opta între şantierele arheologice, muzee şi arhive.

Cei care doresc să urmeze o carieră didactică pot urma, de asemenea, modulul de pregătire psiho-pedagogică.

Studiul istoriei este un bun început într-o carieră dinamică, potrivită unui tânăr care îşi doreşte o profesie care să-l pună în valoare şi să-i păstreze pasiunea şi entuziasmul intelectual, în special acolo unde sunt cerute cunoştinţe generale solide şi înţelegerea profundă a relaţiilor sociale. Absolvenţii facultăţii funcţionează în prezent în domenii foarte variate : sistemul muzeal, învăţământ, diplomaţie, cercetare, politică, arhive, mass-media, sistemul editorial, administraţia centrală şi locală, ONG-uri româneşti şi internaţionale de diverse profiluri, etc.

Plan de învățământ

Prezentare Cursuri