Centrul de Studii Bizantine si Sud-Est Europene “Gheorghe Brătianu“

Director: Prof. dr. Stelian Brezeanu

Centrul de Studii Bizantine şi Sud-Est Europene a fost înfiinţat prin decizia Biroului Senatului Universităţii din Bucureşti nr. 224/20.10.2000. Centrul este o instituţie de cercetare ştiinţifică şi pregătire profesională în cadrul Facultăţii de Istorie. Centrul are ca obiective studierea domeniilor noi din studiile bizantine ale ultimelor decenii (identităţi, alterităţi şi solidarităţi din spaţiul bizantin şi sud-est european), a funcţiei modelului politic şi cultural bizantin în elaborarea civilizaţiei medievale româneşti şi sud-slave, precum şi a relaţiilor romanităţii orientale cu Constantinopolul.