Istorie ID

Programul de pregătire a licenței în Istorie are două componente fundamentale: cursurile de pregătire și cursurile de specializare inițială. Pregătirea generală are ca obiectiv formarea unei culturi profesionale de bază, constituirea unui orizont istoriografic suficient de complex pentru ca în anul final absolvenții să poată avea opțiuni cât mai numeroase și mai diverse. Această parte a programului cuprinde 26 de discipline cu durata unui semestru (aproximativ 14 unităţi de curs fiecare). Tematica acestor cursuri este organizată în funcţie de două criterii majore: cel cronologico-regional și cel metodologic. Din prima categorie fac parte cursuri precum Preistoria generală, Antichitatea orientală, greacă și romană, Istoria medievală, Istoria Bizanului, Istoria modernă, Istoria contemporană, Integrarea euro-atlantică, etc. Categoria a doua include Arheologia, Științele speciale ale istoriei (între care muzeologia, arhivistica şi biblioteconomia), Istoriografia. Chiar dacă toate aceste discipline sunt obligatorii, studenţii au posibilitatea de a face opţiuni între modulele oferite de fiecare domeniu în parte. Modulele sunt concepute problematizat și se focalizează asupra unor chestiuni specifice şi fundamentale din istoria epocii sau spaţiului studiat, de la istoria politică și culturală la cea a mentalităţilor sau a structurilor sociale.

Pregătirea de specialitate iniţială constă într-o serie de cursuri numite opţionale şi speciale, dedicate unor chestiuni mai precis conturate şi mai aplicate decât cursurile generale introductive.

Obiectivul acestei părţi a programului, care începe în anul al doilea, este acela de a-i ajuta pe absolvenţi să îşi aprecieze atitudinile pentru cercetare şi să îşi formeze câteva dintre abilităţile specifice acesteia. Desigur, veritabila specializare urmează după licenţă, în programele de masterat şi, mai ales, de doctorat. Pentru cei care nu vor continua după licenţă studiile istorice, pregătirea de specialitate iniţială reprezintă o şansă pentru a înţelege mai bine în ce constă laboratorul unui istoric, mecanismele şi resursele care sunt antrenate în studierea ştiinţifică a trecutului.

Facultatea de Istorie organizează în mod tradiţional stagii de pregătire practică, în cadrul cărora studenţii pot opta între şantiere arheologice, muzee şi arhive.

Plan de învățământ