Cercul de Studii Bizantine și Sud-Est Europene

Cercul de Studii Bizantine și Sud-Est Europene a luat naștere în luna noiembrie a anului 2017, reprezentând materializarea intereselor studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la Facultatea de Istorie, cu privire la istoria spațiului bizantin și sud-est european.

Domeniul de activitate al cercului nu se restrânge doar asupra istoriei Imperiului Bizantin, ci încearcă să integreze spații și civilizații cât mai diverse, astfel încât dezbaterile să-și găsească începutul în Occidentul acelui „Bas Empire” și să se încheie cu moștenirea bizantină în Europa de Est și Orient.

Încă de la înființare membrii cercului și-au propus, pe de o parte, crearea unui spațiu care să permită persoanelor interesate de domeniul de activitate să-și manifeste atât curiozitățile, cât și rezultatele propriilor cercetări, iar pe de altă parte, să faciliteze contactele dintre mediul studențesc și cel universitar și academic.

Pe drumul îndeplinirii primului obiectiv menționat, putem aminti organizarea a două conferințe studențești, prima dintre ele dedicată masteranzilor ce urmează programul de Studii Medievale, intitulată „Mentalități medievale în perspective istorice”, iar cea de-a doua, adresată tuturor studenților Facultății de Istorie, având titlul „Continuitate și discontinuitate în Imperiul Bizantin și sud-estul european”. În prezent ne propunem să facem din aceste conferințe studențești o activitate pe care să o organizăm cu regularitate, dând astfel posibilitatea pasionaților de istorie să-și expună cercetările.

Facilitarea contactelor dintre mediul studențesc și cel universitar considerăm că am reușit-o în cadrul conferințelor ce s-au bucurat de participarea unor personalități cu renume în domeniul studiului bizantinologiei dar și a istoriei sud-est europene. Dintre aceste prezențe îi putem aminti pe acad. Răzvan Theodorescu, prof.univ.dr. Alexandru Barnea și conf.univ.dr. Ioan Carol Opriș.

Pentru a continua seria evenimentelor din primul an de activitate, în perioada următoare ne propunem organizarea mai multor întâlniri ce au ca scop aducerea în fața studenților  a unora dintre cele mai importante personalități din mediul universitar, pentru a-și împărtăși părerile cu tinerii dornici să cunoască diferite aspecte din trecutul Europei de sud-est.

Îi invităm pe toți cei interesați de implicarea în activitățile Cercului de Studii Bizantine și Sud-Est Europene să ne contacteze pe adresa de email csbsee@gmail.com și să participe la evenimentele organizate.