Seminarul de Metodologia Istoriei “Dimitrie ONCIUL“

Director

În memoria lui Dimitrie Onciul, creatorul “Şcolii Critice” în istoriografia românească, cu prilejul comemorării a 70 de ani de la moartea ilustrului savant, a luat fiinţă, în ziua de 17 martie 1993, în cadrul catedrei de Istoria Românilor a Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti, Seminarul de Metodologia istoriei “Dimitrie Onciul”.

Seminarul a fost fondat si condus de Academician profesor dr. Ştefan Ştefănescu, titularul cursului de istorie medie a românilor.

Seminarul îşi propune să urmărească direcţiile înnoitoare în metodologia cercetării istorice, pentru a promova o viziune globală asupra istoriei şi pentru a dezvolta studiile de teorie şi epistemologie a istoriei.

Pentru a lărgi şi aprofunda cunoaşterea istoriei, pe lângă disciplinele auxiliare ale istoriei-diplomatica, numismatica, heraldica, genealogia etc.-vor fi cultivate discipline de frontieră ca: demografia istorică, ecoistoria, geografia istorică, climatologia, psihologia mulţimilor, imagologia.

În urma unui concurs de performanţe, organizat de Academia Română, Seminarul Dimitrie Onciul a obţinut un contract GAR cu tema Istoria românilor, volumul al IV-lea (secolul al XIV-lea–al XVI-lea), ceea ce, pe lângă creşterea prestigiului său, a condus la înzestrarea seminarului cu un calculator.

Planul de perspectiva al seminarului “Dimitrie Onciul” prevede lărgirea cercului de competenţe ştiinţifice, creşterea autorităţii interpretării critice a surselor documentare în vederea înfăptuirii actului de reconstituire a realităţii istorice, de reliefare a adevărului. “Numai din adevăr-ţinea să sublinieze Dimitrie Onciul-naşte adevărata iubire de neam şi de ţară”.

Directii tematice:

  • Adîncirea cunoaşterii operei lui Dimitrie Onciul şi a problematicii abordate de el
  • Organizarea de cursuri şi seminarii pentru însuşirea paleografiei şi limbii izvoarelor istoriei României
  • Lărgirea investigaţiilor în ţară şi în străinătate pentru descoperirea de noi surse documentare
  • Dezvoltarea cercetărilor cu caracter interdisciplinar