Relații Internaționale și Studii Europene

Domeniul de studiu: Relații Internaționale

Și tu poți deveni specialist în
Relații Internaționale!

Programul de pregătire în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene are două componente – una generală şi o alta complementară.

Pregătirea generală este obligatorie pentru toţi studenţii, are un caracter multidisciplinar şi defineşte calificarea absolvenţilor. Principalul punct forte al programului este reprezentat de varietatea paradigmelor intelectuale pe care le curprinde: istoria relaţiilor internaţionale, teoria relaţiilor internaţionale, drept internaţional şi european, economie politică şi relaţii economice internaţionale, studii regionale variate, sociologia relaţiilor internaţionale, studii de securitate, filozofie politică, principii şi tehnici diplomatice, comunicare politică, limbi moderne, etc.
Pregătirea complementară curpinde două seturi de cursuri, între care studenţii optează chiar din primul semestru: unul este dedicat istoriei politice şi aprofundării istoriei relaţiilor internaţionale, celălalt este dedicat studiilor culturale europene. În primul modul sunt incluse cursuri focalizate asupra unor sisteme politice şi a evoluţiei relaţiilor interstatale în diverse epoci şi civilizaţii pre-moderne şi moderne. Cel de-al doilea modul cuprinde cursuri care tratează evoluţia civilizaţiei europene şi a celei româneşti, accentul fiind pus asupra fenomenelor culturale şi sociale. Obiectivul acestor module opţionale îl reprezintă lărgirea orizontului cultural şi profesional al viitorilor absolvenţi, astfel încât să le deschidă perspective spre cariere cât mai variate.

Principalele profesiuni vizate sunt cariera diplomatică, administraţia centrală şi locală, consultanţa politică, jurnalismul de profil. Cei care sunt înclinaţi spre studiile teoretice pot obţine aici baza necesară unei viitoare cariere în cercetarea fenomenelor internaţionale.

Cursurile sunt completate prin stagii practice în instituţii precum Ministerul de Externe, Institutul Diplomatic, Parlamentul României, Institutul de Relaţii Internaţionale, Primăria Capitalei etc.

Plan de învățământ

Fișele Disciplinelor

Anul I

Anul II

Anul III