Centrul de Cercetari în Istorie Contemporana „Cont*texte” (CCICC)

Centrul de Cercetări în Istorie Contemporană „Cont*texte” (CCICC) este un centru de cercetare fără personalitate juridică, subordonat Consiliului Facultăţii de Istorie şi Rectoratului Universităţii din Bucureşti, aflat în regim de auto-finanțare. CCICC a fost înființat prin Decizia nr. 310/11.03.2013 a Rectorului Universității din București, avându-l ca director pe prof. univ. dr. Adrian Cioroianu. Sediul CCICC este la Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta 4-12, Sector 5, cod 030018, Bucureşti.


CCICC a fost creat la inițiativa membrilor săi fondatori: prof. univ. dr. Adrian Cioroianu, prof. univ. dr. Dennis Deletant (Georgetown University, SUA), Prof. dr. Keith Hitchins (University of Illiois, SUA), Prof. Univ. Dr. Virgiliu Țârău (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca), Assist. prof. dr. Roland Clarck, Eastern Connecticut State University, Assist. prof. dr. Jill Massino (University of North Carolina-Charlotte, SUA), Dr. Cristina Diac (CȘ III, INST-Academia Română), Lect.dr. Dan Drăghia (Universitatea din București), Liviu Pleșa (cercetător, CNSAS), dr. Raul Cârstocea (Associate Senior Researcher- European Institute for Minorities Issues, Germania), dr. Raluca Grosescu (Postdoctoral researcher, University of Exeter, Marea Britanie) și dr. Adam Kozuchowski (Cercetător la Institutul de Istorie al Academiei Poloneze de Științe).


Scopul acestui centru este este dezvoltarea învăţământului şi cercetării ştiinţifice, a perfecţionării inovaţiilor metodologice de tip interdisciplinar în domeniul istoriei contemporane româneşti şi universale (sec. XX, XXI), mai ales în următoarele subdomenii disciplinare: istorie politică, teoria şi filozofia istoriei, memorie şi istorie, istorie culturală, istorie socială, istorie orală, istoria ştiinţelor, psihoistorie, istorie economică, microistorie, istorie urbană, arheologie contemporană, istoria artei, istorie globală şi comparată, istoria dreptului, tranzitologie.


În prezent, în cadrul CCICC se derulează proiectul de cercetare exploratorie intitulat Membri, simpatizanţi, conpiratori şi „tovarăşi de drum”. Componenţa Partidului Comunist din România în perioada ilegalităţii-Studii prosopografice. (cod: PN-II-ID-PCE-2012-4-05940) finanțat de către Ministerul Educaţiei Naţionale, CNCS – UEFISCDI, director de proiect: prof. univ. dr. Adrian Cioroianu (detalii pe www.andco.ro). 


CCICC încurajează colaborarea dintre tinerii cercetători și cercetătorii experimentațidin domeniul Istoriei Contemporane, și este deschis colaborărilor cu toți cei interesați: cadre didactice și de cercetare ale Universității din București sau ale altor instituții educaționale din țară și străinătate, dar și ONG-uri și alte asociații profesionale care activează în domeniul istoriei contemporane, studenți, masteranzi, doctoranzi.

Pentru orice fel de detalii suplimentare privind CCICC vă rugam sa o contactați pe Corina Dobos, coordonatorul administrativ al CCICC, la adresa cori.dobos@gmail.com