Cercul de Istorie Militară

Cercul de Istorie Militară a fost înființat în 2014, la inițiativa lui Vasile-Alexandru Meleșteu, sub coordonarea domnului conf.univ.dr. Simion Câlția. Acest grup a fost gândit drept un mediu propice pentru a aduna studenți pasionați de istoria militară, atât românească, cât și universală. De asemenea, un alt motiv a fost legat de dorința de a demonta anumite idei preconcepute referitoare la istoria militară și prezentarea acestui subiect într-o manieră istorică, subliniind complexitatea sa și modul în care poate contribui la cunoașterea istorică.

În cadrul cercului, sunt organizate mai multe activități, una din acestea fiind reprezentată de prezentările membrilor. Scopul este dublu: pe de-o parte, membrii cercului își îmbogățesc cunoașterea despre istoria militară, iar pe de-altă parte, persoana care prezintă învată să își expună ideile într-un mod academic. În unele sitauții, sunt invitați specialiști în domeniul militar pentru a ține conferințe pe diferite subiecte ce țin de domniul pe care-l studiază. O altă activitate este reprezentată de vizite la muzee, unde diferiți specialiști în domeniul istoriei militară prezintă câteva exponate, astfel că membrii învață istoria obiectului și modul în care pot aplica acest demers în cazul propriilor cercetări. Vizionarea filmelor reprezintă o altă activitate, scopul acesteia fiind atât de a crea un mod propice socializării între membrii cercului, dar și de a analiza critic anumite pelicule ce abordează istoria militară.

            Cercul de Istorie Militară a încheiat un parteneriat cu asociația de re-enactment Compania Ursului Brun, specializată în reconstituirea istorică medievală. În acest context, au fost organizate mai multe prezentări (de exemplu, „Bătălia de la Ramla, 1101”, „Bătălia de la Grunwald”), în cadrul cărora a fost folosit echipamentul militar al asociației pentru a ilustra mai bine diferite aspecte ale războiului medieval, cum ar fi: caracteristicile armelor și armurilor medievale, modul în care echipamentul militar a influențat tactica și strategia comandanților, sau diferențele dintre recuzita militară occidentală și cea orientală.

Contact: