În atenția studenților anului III/2023-2024, Istorie IF

În perioada 06 mai – 19 mai 2024, studenții anului III / 2023-2024 – Istorie IF sunt rugați să trimită o copie a foii matricole din liceu/altă facultate absolvită, orice alt certificat de competențe digitale, scanată, pe adresa de email mihai.anisoara@istorie.unibuc.ro, pentru echivalarea disciplinei  Utilizarea computerului pentru istorici (anul III, semestrul 2).