În atenția studenților anului III/2023-2024, R.I.S.E.

În perioada 06 mai – 19 mai 2024, studenții anului III / 2023-2024 – RISE sunt rugați să trimită o copie a foii matricole din liceu/altă facultate absolvită, orice alt certificat de competențe digitale, scanată, pe adresa de email daniela.manole@istorie.unibuc.ro, pentru echivalarea disciplinei  Aplicații informatice în studiul relațiilor internaționale (anul III, semestrul 2).