Anunț studenți ERASMUS+CIVIS

În atenția studenților, masteranzilor și doctoranzilor Facultății de Istorie!
Universitatea din București organizează selecție pentru mobilități de studii Erasmus+ CIVIS pentru anul academic 2024-2025. Mai multe informații se găsesc aici: https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus/selectie/