Practica Arhivele Nationale ale Romaniei

Studentii care vor efectua practica de specialitate la Arhivele Na?ionale ale României sub coordonarea dlui conf. univ. dr. Marius Diaconescu sunt a?tepta?i Miercuri, 28 iunie 2017, la ora 12, in sala 401, pentru o scurt? ?edin?? de organizare. Prezen?a este obligatorie.
Va mul?umesc. Marius Diaconescu.