Practica CSEA

In atentia studentilor inscrisi pentru efectuarea practicii la CSEA:
Luni, 3 iulie, in amfiteatrul Nicolae Iorga, de la ora 12.00 va avea loc intalnirea organizatorica in vederea efectuarii practicii de specialitate la CSEA.

Practica Arhivele Nationale ale Romaniei

Studentii care vor efectua practica de specialitate la Arhivele Na?ionale ale României sub coordonarea dlui conf. univ. dr. Marius Diaconescu sunt a?tepta?i Miercuri, 28 iunie 2017, la ora 12, in sala 401, pentru o scurt? ?edin?? de organizare. Prezen?a este obligatorie. Va mul?umesc. Marius Diaconescu?

Conferinta „The Way of the Warrior. Transmission of knowledge in Japan, yesterday and nowadays”

Facultatea de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti, Masteratul de Istoria ideilor, Mentalit??ilor ?i Culturii de Mas?, împreun? cu Raiden Dojo Bucure?ti ?i International Research Center for Japanese Studies (Nichibunken – Kyoto) au deosebita onoare de a v? invita la conferin?a The Way of the Warrior. Transmission of knowledge in Japan, yesterday and nowadays, sus?inut? în limba englez?, de dr. Kacem Zoughari. Cunoscut specialist în istorie ?i civiliza?ie japonez? ?i reputat expert în arte mar?iale tradi?ionale japoneze, dr. Kacem Zoughari este ?i discipol apropiat al cunoscutului maestru Hatsumi Masaaki ?i fiind stabilit în Japonia, de?ine strânse leg?turi cu diver?i mae?tri de renume în artele mar?iale tradi?ionale. Colaborator al mai multor centre de cercetare din Japonia ?i Fran?a, dr. Zoughari este implicat activ în coordonarea unuia dintre cele mai ample proiecte de conservare ?i recompunere a tradi?iilor japoneze, împreun? cu compania Quest-Japan.

Variant? BAC Istorie si barem

În aten?ia elevilor de clasa aXII-a care au participat la cursurile de preg?tire pentru BAC Istorie organizate de FIUB