Conferinta „The Way of the Warrior. Transmission of knowledge in Japan, yesterday and nowadays”

Facultatea de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti, Masteratul de Istoria ideilor, Mentalit??ilor ?i Culturii de Mas?, împreun? cu Raiden Dojo Bucure?ti ?i International Research Center for Japanese Studies (Nichibunken – Kyoto) au deosebita onoare de a v? invita la conferin?a The Way of the Warrior. Transmission of knowledge in Japan, yesterday and nowadays, sus?inut? în limba englez?, de dr. Kacem Zoughari. Cunoscut specialist în istorie ?i civiliza?ie japonez? ?i reputat expert în arte mar?iale tradi?ionale japoneze, dr. Kacem Zoughari este ?i discipol apropiat al cunoscutului maestru Hatsumi Masaaki ?i fiind stabilit în Japonia, de?ine strânse leg?turi cu diver?i mae?tri de renume în artele mar?iale tradi?ionale. Colaborator al mai multor centre de cercetare din Japonia ?i Fran?a, dr. Zoughari este implicat activ în coordonarea unuia dintre cele mai ample proiecte de conservare ?i recompunere a tradi?iilor japoneze, împreun? cu compania Quest-Japan.

Pentru prima oar? la Universitatea din Bucure?ti, dr. Kacem Zoughari va sus?ine o conferin?? urmat? de o dezbatere despre metodele de transmitere a cunoa?terii în ?colile de arte mar?iale clasice japoneze (Koryu Bujutsu) ?i implica?iile acestora la nivelul societ??ii ?i mentalit??ii nipone, de-a lungul istoriei. Un eveniment ce nu trebuie ratat, care completeaz? armonios atât teme din sferele de cercetare în domeniu, cât ?i aspecte ale mentalit??ii ?i spiritualit??ii umane, prin raportarea la sursele de cunoa?tere ?i în?elepciune ale trecutului.

V? a?tept?m cu drag!

Evenimentul va avea loc vineri, 30.06.2017, orele 16:30 – 19:30, în Amfiteatrul Iorga, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucure?ti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, etajul I.