Burse masteranzi IICCMER

În cadrul programului de burse pentru masteranzi pe care îl organizează, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) pune la dispoziţia tinerilor cercetători un număr de zece (10) burse în valoare netă de 800 lei pe lună, acordate pe durata unui an universitar (9 luni).

Condiţii de eligibilitate


Sunt eligibili pentru bursele IICCMER candidaţii în vîrstă de cel mult 35 de ani la momentul aplicării, înscrişi la studii de master în anul universitar 2015-2016, în cadrul unei universităţi acreditate din România. Nu sunt eligibili angajaţii IICCMER.

Selecţia proiectelor va fi realizată de un juriu alcătuit din personalităţi ale lumii academice româneşti şi internaţionale, forma

t prin decizia preşedintelui executiv al IICCMER.

Tema proiectelor de cercetare propuse de către candidaţi trebuie să se încadreze următoarelor direcţii de

Bursa „Elisabeta Rizea”: Mecanismul sistemului represiv comunist şi mişcarea de rezistenţă.cercetare pe care IICCMER le dezvoltă:

  1. Bursa „Regele Mihai I”: Modul de organizare şi funcţionare a instituţiilor responsabile pentru instalarea şi perpetuarea regimului communist.
  2. Bursa „Monica Lovinescu”: Fenomenul exilului românesc, politica externă a României în timpul regimului comunist.
  3. Bursa „Corneliu Coposu”: Viaţa cotidiană în timpul regimului comunist din România.
  4. Bursa „Doina Cornea”: Retorica şi propaganda ideologiei comuniste în domenii de impact public precum literatura, cinematografia, televiziunea, artele plastice, muzica.

    Pentru detalii accesați: http://www.iiccr.ro/index.html?lang=ro§ion=pre...