Conferinta Nationala PhiloHistoRiSs

Facultatea de Istorie ?i Filosofie, Cluj-Napoca (UBB), al?turi de Asocia?ia Studen?easc? PhiloHistoRiSs organizeaz? în perioada 5-7 noiembrie Conferin?a Na?ional? PhiloHistoRiSs.În cadrul conferin?ei va avea loc o sesiune de comunic?ri ?tiin?ifice, adresat? studen?ilor, masteranzilor ?i doctoranzilor din cadrul specializ?rilor Istorie, Filosofie, Istoria artei, Arheologie, Arhivistic?, ?tiin?e ale inform?rii ?i document?rii, Etnologie, Rela?ii interna?ionale, Studii europene, Studii de securitate, Studii culturale. Formularul de înscriere poate fi accesat la adresa http://goo.gl/forms/ogSSWhgBZp, iar termenul limit? pentru completarea acestuia este data de 23 octombrie 2015. Lucr?rile comunicate vor fi publicate într-un num?r special al Revistei PhiloHistoRiSs.

Taxa de participare, în valoare de 35 de lei, va putea fi achitat? pân? în data de 30 octombrie. Prin aceast? contribu?ie ?i prin grija organizatorilor, vor fi asigurate materiale pentru participan?i, masa ?i, cei din afara UBB, vor avea posibilitatea de a fi caza?i, gratuit, în c?minele studen?e?ti. Mai multe detalii de aceast? natur? vor fi furnizate personal celor înscri?i.

Va a?tept?m cu drag!

Detalii la: https://asphilohistoriss.wordpress.com/2015/09/14/…