Orar Scoala Doctorala

Despre arhive, biblioteci, manuscrise, c?r?i rare ?i documente – de la cercetarea clasic? la epoca internetului – 4 ore/s?pt?mân?, Prof. univ. dr. Viorel Panaite (mar?i, orele 14-18, Facultatea de Istorie, sala 8)

Metodologia cercet?rii istorice. Definirea temelor de cercetare ?i pozi?ionarea istoriografic? – 4 ore/s?pt?mân?, Prof. univ. dr. Bogdan Murgescu (miercuri, orele 16-20, Facultatea de Istorie, sala 8)

Proiecte de ?ar? ?i politici externe în România secolului XX. Surse ?i metodologie – 2 ore/s?pt?mân?, Prof. univ. dr. Mihai Retegan (vineri, orele 14-16, Facultatea de Istorie, Sala 303)

Competen?e transversale pentru doctoranzi. Managementul proiectului – 2 ore/s?pt?mân?, Prof. univ. dr. Paul Marinescu (in fiecare vineri, intre 6 noiembrie si 11 decembrie, orele 16-18, Laborator 1 Informatic?, Facultatea de Administra?ie ?i Afaceri)

Cursurile se vor ?ine timp de 12 s?pt?mâni, în perioada 2 noiembrie 2015 – 29 februarie 2016, de comun acord cu titularul cursului.

Prof.dr. Viorel Panaite (Directorul Scolii Doctorale de Istorie)