Conferinta „70 de ani de la ?ncheierea celui de-al Doilea R?zboi Mondial.”

Pe 8 mai 1945, în Europa, lua sfâr?it cel de-al Doilea R?zboi Mondial, dup? ce curmase via?a a aproximativ 65 de milioane de oameni. V? invit?m la o discu?ie despre cât de mult am înv??at din istorie în tot acest timp.

Invita?i: dr.Petre Otu, Pre?edintele Comisiei Române de Istorie Militar?
?erban Papacostea, istoric
Conf. univ. dr. Florentina Ni?u, decan interimar, Facultatea de Istorie
Ion M. Ioni??, senior-editor al ziarului Adev?rul ?i redactor-?ef al revistelor Historia ?i Foreign Policy România
Evenimentul va avea loc vineri, 20 noiembrie, de la ora 11:00, în Amfiteatrul Nicolae Iorga( etaj I), Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucure?ti.

V? a?tept?m!

Facebook Event

https://www.facebook.com/events/902464186502994/