Conferinta de inchidere a proiectului EU-ACTIV!

Mar?i, 24 noiembrie, ora 10:00 în Amf. Iorga va avea loc Conferin?a de Închidere a proiectului EU-ACTIV!. Îi a?tept?m pe studen?ii înscri?i în proiect s? participe la conferin??.