Conferinta de inchidere a proiectului EU-ACTIV!

Mar?i, 24 noiembrie, ora 10:00 în Amf. Iorga (Facultatea de Istorie, et.1) va avea loc Conferin?a de Închidere a proiectului EU-ACTIV! ”Program de înv??are activ? a studen?ilor din domeniul rela?iilor interna?ionale ?i afacerilor europene” desf??urat de Asocia?ia Catalactica în parteneriat cu Universitatea din Bucure?ti ?i cu Funda?ia ECHOSOC. Îi a?tept?m pe studen?ii înscri?i în proiect s? participe la conferin??.