Pregatire BAC Istorie la FIUB

            16 februarie, orele 9.00Introducere (prezentarea programului, recomandări stilistice și metodologice privind examenul de bacalaureat) prof. Corneliu Riegler

      23 februarie, orele 10.00  

 Romanitatea românilor în viziunea istoriciloristorici și umaniști despre romanitatea românilor; principalele teorii cu privire la romanitatea românilor și motivele apariției lor (conf. dr. Ioan Carol Opriș – prof. Sandor Vasile)

            2 martie, orele 10.00

 Autonomii locale și instituții centrale în spațiul românesc (secolele IX-XVIII) – etapele întemeierii Țării Românești, Moldovei și Transilvaniei; instituțiile medievale (domnia, biserica, sfatul domnesc etc.). (conf. dr. Marius Diaconescu – prof. David Daniel)

            9 martie, orele 10.00

Spațiul românesc între diplomație și conflict în Evul Mediu și la începuturile modernității partea 1 – domnitorii români (Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș, Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazul); eforturile diplomatice și militare ale acestora de a păstra autonomia țărilor române  (lect. dr. Marian Coman – prof. Georgescu Gabriel)

      16 martie, orele 9.00

Spațiul românesc între diplomație și conflict partea 2 (sec. XVII-XVIII); Memorii și proiecte  de reformă (sec. XVIII- XIX) – lect. dr. Radu Nedici – prof. Vasile Șandor)

      23 martie, orele 10.00

 Statul român modern de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele XIX -XX). România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX   Unirea din 1859; domnia lui Alexandru Ioan Cuza; cucerirea Independenței; Marea Unire de la 1 decembrie 1918 (lect. dr. Silvana Rachieru – prof. Paula Riegler)

            30 martie, orele 10.00

Secolul XX – între democrație și totalitarism. Ideologii și practici politice în România și în Europa – principalele ideologii din perioada interbelică; căile și metodele prin care aceste teorii s-au impus în diferite țări; evoluția ideologiilor după Al Doilea Război Mondial. (lect. dr. Bogdan Antoniu – prof. David Daniel)

6 aprilie, orele 10.00

România postbelică. Stalinism, național-comunism și disidență anticomunistă – instalarea comunismului; regimul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej și cel al lui Nicolae Ceaușescu; măsuri economice, sociale și politice adoptate în timpul regimului comunist.  (lect. dr. Matei Gheboianu – prof. Ioana Rieber)

      13 aprilie, orele 10.00

România în perioada Războiului Rece – poziția conducătorilor comuniști în războiul dintre democrație și comunism (lect. dr. Alin Matei – prof. Corneliu Riegler)

      20 aprilie, orele 10.00

 Construcția democrației posdecembriste – evenimentele de după 1989; caracteristicile regimului democratic (lect. dr. Matei Gheboianu – prof. Stan Gabriel)

     11 mai, orele 10.00

Constituțiile din România – caracteristicile Constituțiilor (conf. dr. Cristina Gudin – prof. Paula Horga)

            18 mai, orele 10.00

Ședință de recapitulare&sesiune de întrebări pe marginea materiei predate

25 mai –  Test final. Simularea examenului de bacalaureat  Ioana Rieber, Paula Horga, Paula Riegler, Georgescu Gabriel, Gabriel Stan, Vasile Șandor, Daniel David

Activități propuse pentru fiecare întâlnire:

  • Expunere/discuții pe tema propusă.
  • Analiză variante subiecte bacalaureat.
  • Test pentru acasă: rezolvarea unei variante de  subiect bacalaureat (corectitudinea rezolvării va fi verificată ulterior).