Rezultatul concursului pentru bursele speciale de promovare

Analiza dosarului:

Muru Alin – admis

Savu Francisca – admis

Vaduvescu Claudia – admis

Interviu:

Muru Alin – 7,50

Savu Francisca – 9,00

Vaduvescu Claudia – 10,00

Cele doua burse se acorda urmatorilor studenti; Vaduvescu Claudia si Savu Francisca.

Perioada contesta?ii: 6-7 martie 2017
Afi?area rezultatelor finale: 8 martie 2017