Call for Papers – Conferinta SDI

În actualul context socio-politic interna?ional, tot mai des caracterizat prin instabilitate, precum ?i printr-o exacerbare a eforturilor de manipulare a publicului prin utilizarea ?tirilor false, ?coala Doctoral? a Facult??ii de Istorie v? invit? la o conferin?? ce î?i propune s? dezbat? no?iunile de propagand? ?i manipulare, a?a cum au fost ele utilizate de-a lungul istoriei, în diverse spa?ii culturale, din Antichitate ?i pân? în zilele noastre. Prin acest forum, ne dorim s? construim o imagine de ansamblu a propagandei, reflectat? în diverse epoci istorice. Conferin?a este dedicat? atât practicilor propriu-zise de manipulare specifice unui anumit context istoric (ideologic, religios, care ?ine de desf??urarea unui conflict, de mediul de afaceri sau de promovarea unor interese), cât ?i dezbaterilor pe tema folosirii surselor istorice în scop propagandistic, al?turi de efectele sociale ?i culturale ale acestor fenomene.

Înscrierea se realizeaz? prin trimiterea unui abstract de 250 – 300 de cuvinte la adresa sdi.unibuc@gmail.com pân? pe data de 18 aprilie 2017. Rezultatele procesului de selec?ie vor fi afi?ate pe site-ul www.istorie.unibuc.ro, dar ?i pe pagina oficial? de Facebook a Conferin?ei (https://www.facebook.com/sdi. unibuc/) ?i comunicate prin e-mail pân? pe 2 mai 2017.
NU SE PERCEPE TAX? DE PARTICIPARE. Pentru participan?ii din ?ar? vor fi asigurate serviciile de cazare. Conferin?a se va desf??ura în cadrul Facult??ii de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti, iar to?i participan?ii vor primi o diplom? care s? le ateste participarea la conferin??.

Conferin?a se adreseaz? exclusiv doctoranzilor.

De asemenea, la dorin?a candida?ilor, lucr?rile vor putea fi publicate într-un num?r special al Romanian Journal of History and International Studies în schimbul achit?rii unei taxe de 50 RON ?i traducerii articolului în limba englez?. Cei interesa?i vor fi ruga?i s? î?i trimit? articolul în forma final?, în limba englez?, la adresa contact@rjhis.ro, pân? la data de 1 iulie 2017.

Un eveniment sus?inut de: Universitatea din Bucuresti Facultatea de Istorie – Universitatea din Bucure?ti AEGEE-Bucure?ti