Ordinul MEN nr. 3392/2017

Ordinul MEN nr. 3392/2017 ce prevede stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor ?i a altor forme de sprijin material pentru studen?ii ?i cursan?ii din înv???mântul superior de stat, înv???mânt cu frecven??.

Documentul se poate desc?rca prin intermediul link-ului de mai jos: