Ce companii stabilesc regulile jocurilor de la BuzzCamp 17

La BuzzCamp 17, ne-am gândit s? uit?m de emo?iile primei întâlniri cu angajatorii prefera?i printr-un concept care ne permite s? ne juc?m mai mult decât în edi?iile anterioare. Dac? te numeri printre tinerii ambi?io?i, care î?i caut? un loc de munc? într-una din cele mai îndr?gite companii din România, te a?tept?m la edi?ia BuzzCamp – Game of Professions!

Regulile sunt simple: înscrie-te la eveniment, las? emo?iile acas?, alege-?i angajatorul preferat dintre cei prezen?i la eveniment ?i convinge-l c? meri?i o pozi?ie în compania sa! Iar noi î?i punem la dispozi?ie cadrul perfect pentru un melanj de dezvoltare profesional? ?i personal?: conferin?e, workshopuri, speakeri motiva?ionali ?i cei mai dori?i angajatori din România. Pân? în momentul de fa??, printre companiile care ?i-au anun?at prezen?a la jocurile carierei de la BuzzCamp 17 se num?r? ?i:

În Bucure?ti, între 14 ?i 15 martie: Heidelbergcement, HPE, Accenture, EvoMag, Telus, ECDL, Aqua Carpatica, BRD, P&G, Engie;

În Ia?i, pe 21 martie: Heidelbergcement, Accenture, EvoMag, EY, BRD, Enel;

În Cluj, pe 28 martie: EvoMag, EY, BRD, Vodafone, Siemens;

În Timi?oara, pe 30 martie: Accenture, EvoMag, EY;

În Craiova, pe 4 aprilie: EvoMag, Telus, Vodafone, Engie;

În Bra?ov, pe 6 aprilie: EvoMag, BRD, Vodafone, Engie;

În Sibiu, pe 25 aprilie: EvoMag, BRD, Kuka;

În Constan?a, pe 27 aprilie: EvoMag, Engie, Enel.

Înscrie-te gratuit aici ?i î?i p?str?m un loc în primul rând la preview-ul viitorului t?u profesional! Dac? în lista de mai sus reg?se?ti câteva companii în care ?i-ai dori s? lucrezi, s-ar putea ca reprezentan?ii acestor companii s?-?i dea posibilitatea s? treci la nivelul urm?tor al jocului angaj?rii, adic? s? te invite la un interviu individual ?i s?-?i ofere pozi?ia mult visat?.

De asemenea, nu uita s? verifici actualiz?rile de pe website-ul oficial, deoarece lista companiilor participante la BuzzCamp 17 nu este înc? final?. Vino la conferin?ele ?i workshopurile BuzzCamp, pentru a înv??a regulile jocului Game of Professions de la cei mai buni!

Let the games begin!