Curs facultativ de paleografie latin?

Conf. univ. dr. Marius Diaconescu anun?? deschiderea cursului facultativ de paleografie latin? în cadrul Centrului de editare a izvoarelor istorice ”Arhiva istoric? a României” Vineri, 10 Martie 2017, ora 14, în amfiteatrul Condurachi (sala 402) de la etajul 4 al Facult??ii de Istorie.

Cursul este facultativ, gratuit, nu se dau note sau credite. Se adreseaz? celor care vor s? înve?e s? citeasc? ?i s? în?eleag? documente în limba latin? din epoca medieval?, indiferent dac? sunt studen?i / masteranzi / doctoranzi la istorie sau alte facult??i.

Paleografia latin? va fi predat? împreun? cu no?iuni de gramatica a limbii latine ?i institu?ii medievale, aplicate pe documentele pe care se înva??. Materialul didactic provine din bazele de date cu documente medievale, în special din www.arhivamedievala.ro..

Cursul se va desf??ura s?pt?mânal pân? la începutul sesiunii de examene. În perioada practicii de specialitate (1-15 iulie), dac? doresc studen?ii, se va desf??ura zilnic dup? un program agreat de profesor ?i cursan?i.

Sunt invita?i to?i cei care vor s? înve?e s? citeasc? documente medievale scrise în limba latin?.

Cei mai buni studen?i dintre cei mai buni din genera?iile trecute au fost angaja?i ca exper?i paleografi în proiectul ”Digitizarea documentelor medievale din Arhivele Na?ionale ale României”.