Interviu Erasmus

Dragi studen?i, Interviul în vederea selec?iei candida?ilor pentru bursele de studiu Erasmus se va desfasura miercuri, 20 aprilie, incepand cu ora 12, la Sala de Consiliu a Facultatii.

Sesiunea Na?ionala de Comunicari Stiintifice A.S.I.D.

Data: 19-21 mai 2016 Organizator: Asocia?ia Studen?ilor la Istorie ”DACIA” (ASID) Loca?ia: Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucure?ti Tema: ”Criza. Destabilizator al raporturilor de putere” A XI-a edi?ie a Sesiunii Na?ionale de Comunic?ri ?tiin?ifice A.S.I.D. î?i propune s? creeze un Citeste mai mult