ARIS – Modelul social francez. Istoric, forme de organizare si reforme ale protectiei sociale

În prima sear? de istorie social? din acest an, Asocia?ia Român? de Istorie Social? v? invit? la conferin?a intitulat? „Modelul social francez. Istoric, forme de organizare ?i reforme ale protec?iei sociale”, sus?inut? de Dl. Mihail Rolea, istoric, specialist în sistemul francez de protec?ie social?.

Evenimentul va avea loc luni, 29 februarie 2016, ora 17, la Sala de consiliu (et. 1) a Facult??ii de Istorie, Universitatea din Bucure?ti, Bdul Regina Elisabeta nr. 4-12, sect. 5.

https://www.facebook.com/events/957969780945718/