ORAR – semestrul II

Anul II – Studii Medievale, Istoria Artei si Filosofia Culturii, Istoria si Practica Relatiilor Internationale, Tehnici Diplomatice

Acad. Alexandru Vulpe s-a stins din via??

Facultatea de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti anun?? cu profund? emo?ie trecerea în nefiin?? la 9 februarie 2016 a academicianului Alexandru Vulpe, istoric ?i arheolog, fost director al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan“ al Academiei Române.

Burse postuniversitare si postdoctorale

Agen?ia de Credite ?i Burse de Studii anun?? lansarea programului de burse de cercetare ?i formare postuniversitar? ?i postdoctoral? „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma ?i „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Vene?ia, instituite prin H.G. nr. 101/2002, cu modific?rile ulterioare, pentru anul 2016.