Invitatie la Conferinta „Generatia Unirii”

Organiza?ia Studen?ilor Basarabeni din Bucure?ti are deosebita pl?cere de a v? invita în data de 24 martie 2016, la conferin?a Genera?ia Unirii – context istoric, ac?iuni, rezultate. Evenimentul este parte a Festivalului Zilele Basarabiei” la Bucure?ti, organizat de nou? ani consecutiv, pentru a marca Unirea Basarabiei cu ?ara Româneasc?.

Genera?ia Unirii” este un concept nou, care readuce în discu?ie evenimentele petrecute pe 27 martie 1918, p?strând viziunea unionist? ?i totodat? adun? la aceea?i mas? personalit??i din mediul politic, cultural ?i academic de pe ambele maluri ale Prutului care î?i exprim? concep?iile, ideile ?i sentimentele fa?? de patria Român?.

Dezbaterea este organizat? cu sprijinul Universit??ii din Bucure?ti ?i se va desf??ura în cadrul Facult??ii de Drept, sala Aula Magna, între orele 12:00-14:30.

Adres?: Bd. M. Kog?lniceanu 36-46, Sector 5. Pentru o bun? organizare a evenimentului, v? adres?m rug?mintea de a confirma prezen?a dumneavoastr? la eveniment pân? la data de 14 martie.

Reg?si?i ata?ate programul detaliat al evenimentelor din perioada 24-28 martie 2016 ?i o scurt? prezentare a Organiza?iei Studen?ilor Basarabeni din Bucure?ti.


Cu deosebit? considera?ie,

Organiza?ia Studen?ilor Basarabeni din Bucure?ti