Examen licenta si dizertatie - sesiunea septembrie 2015

Licenta

Înscrierea la examenul de LICENȚĂ a absolvenţilor din seria actuală şi din seriile vechi se face în perioada 1 - 3 septembrie 2015 în intervalul orar 900-1400, la Secretariatul Facultății.

Absolvenţii vor depune la înscriere următoarele acte:

cerere de înscriere (Formularul se descarcă de pe Internet);

diploma de bacalaureat – copie legalizată;

2 fotografii color ¾, pe hârtie fotografică;

certificat de naştere – copie legalizată;

declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că lucrarea de disertație este rezultatul muncii sale (Formularul se descarcă de mai jos. Acesta se prinde în lucrare după pagina de titlu);

lucrarea şi referatul conducătorului;

un exemplar al lucrării în format electronic (CD ataşat la sfârşitul lucrării);

fișă de lichidare

dosar plic nescris.

Susținerea lucrărilor de LICENȚĂ – 7 septembrie 2015

Dizertatie

Înscrierea la examenul de disertație a absolvenţilor din seria actuală şi din seriile vechi se face în perioada 1- 3 septembrie 2015 în intervalul orar 900- 1400, la Secretariatul Facultății.

Absolvenţii vor depune la înscriere următoarele acte:

cerere de înscriere (Formularul se descarcă de pe Internet);

diploma de licență – copie legalizată;

diploma de bacalaureat – copie legalizată;

2 fotografii color ¾, pe hârtie fotografică;

certificat de naştere – copie legalizată;

declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că lucrarea de disertație este rezultatul muncii sale (Formularul se descarcă de mai jos. Acesta se prinde în lucrare după pagina de titlu);

lucrarea şi referatul conducătorului;

un exemplar al lucrării în format electronic (CD ataşat la sfârşitul lucrării);

fișă de lichidare

dosar plic nescris.

Susținerea lucrărilor de disertație – 7 septembrie 2015.