Examen licenta si dizertatie – sesiunea septembrie 2015

LicentaÎnscrierea la examenul de LICEN?? a absolven?ilor din seria actual? ?i din seriile vechi se face în perioada 1 – 3 septembrie 2015 în intervalul orar 900-1400, la Secretariatul Facult??ii. Absolven?ii vor depune la înscriere urm?toarele acte: – cerere de înscriere (Formularul se descarc? de pe Internet); – diploma de bacalaureat – copie legalizat?; – 2 fotografii color ¾, pe hârtie fotografic?; – certificat de na?tere – copie legalizat?; – declara?ie pe proprie r?spundere a candidatului c? lucrarea de diserta?ie este rezultatul muncii sale (Formularul se descarc? de mai jos. Acesta se prinde în lucrare dup? pagina de titlu); – lucrarea ?i referatul conduc?torului; – un exemplar al lucr?rii în format electronic (CD ata?at la sfâr?itul lucr?rii); – fi?? de lichidare – dosar plic nescris. Sus?inerea lucr?rilor de LICEN?? – 7 septembrie 2015 DizertatieÎnscrierea la examenul de diserta?ie a absolven?ilor din seria actual? ?i din seriile vechi se face în perioada 1- 3 septembrie 2015 în intervalul orar 900- 1400, la Secretariatul Facult??ii. Absolven?ii vor depune la înscriere urm?toarele acte: – cerere de înscriere (Formularul se descarc? de pe Internet); – diploma de licen?? – copie legalizat?; – diploma de bacalaureat – copie legalizat?; – 2 fotografii color ¾, pe hârtie fotografic?; – certificat de na?tere – copie legalizat?; – declara?ie pe proprie r?spundere a candidatului c? lucrarea de diserta?ie este rezultatul muncii sale (Formularul se descarc? de mai jos. Acesta se prinde în lucrare dup? pagina de titlu); – lucrarea ?i referatul conduc?torului; – un exemplar al lucr?rii în format electronic (CD ata?at la sfâr?itul lucr?rii); – fi?? de lichidare – dosar plic nescris. Sus?inerea lucr?rilor de diserta?ie – 7 septembrie 2015. Fi?? lichidare Declara?ie onestitate